Aanvragen GLB voucher

29-05-2024

Het ministerie van LNV geeft binnenkort weer GLB vouchers uit. Met deze vouchers kun je als landbouwer subsidie krijgen op bedrijfsadvies. Vanaf 5 juni 2024 kunnen alle landbouwers een GLB voucher aanvragen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Kennisvouchers

De GLB kennisvoucher heeft een waarde van 80% van de kosten met een subsidiemaximum van 1.500 euro per kennisvoucher. Er zijn verschillende zaken die die in aanmerking komen voor de kennisvouchers. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aan

 1. Begeleiding bij bedrijfsovername; het kan gaan zowel om starten, overnemen als stoppen van een bedrijf.
 2. Financieel economische vraagstukken
 3. Persoonlijke ontwikkeling van landbouwers
 4. Advies over stikstofemissies

Bedrijfsplanvouchers

Daarnaast zijn er weer de bedrijfsplanvouchers. Het bedrijfsplan kan (ook) gebruikt worden bij de aanvraag van een financiering.

De subsidieregeling stelt een aantal eisen aan het gesubsidieerde bedrijfsplan. Het bedrijfsplan moet in elk geval ingaan op het onderwerp emissiereductie stikstof. Daarnaast moet ingegaan worden op tenminste vier van onderstaande onderwerpen:

 1. Emissiereductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen en toepassen geïntegreerde gewasbescherming
 2. Emissiereductie broeikasgassen
 3. Emissiereductie nitraat en andere meststoffen
 4. Vergroten biodiversiteit
 5. Versterken duurzaam bodembeheer
 6. Verhogen aandeel circulair veevoergebruik
 7. Verbeteren dierenwelzijn en diergezondheid

De subsidie is 80% met een maximum van 6.000 euro.

Meer weten?

De onderstaande personen kunnen hierover meer vertellen.