Aanvragen SABE-voucher

18-08-2023

Het ministerie van LNV geeft in 2023 weer SABE-vouchers uit. Deze subsidievouchers zijn onderdeel van de Subsidie Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE). Met deze vouchers kun je als landbouwer 1.500 euro subsidie krijgen op bedrijfsadvies. Voor … Lees meer>


Subsidie energiebesparing

17-08-2023

Wist u dat bij energiebesparing nog steeds meerdere subsidies van toepassing kunnen zijn? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld in Overijssel laten we kort zien welke mogelijkheden er zijn. Een melkveehouder wil asbestgolfplaten van zijn ligboxenstal … Lees meer>


Informatieplicht energiebesparing

16-08-2023

Alle landbouwbedrijven, die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken, zijn al langer verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze bedrijven moeten uiterlijk 1 december 2023 voldoen aan de zogenaamde Informatieplicht energiebesparing. Met … Lees meer>


MIA/Vamil 2023

6-01-2023

Op 28 december 2022 publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de nieuwe Milieulijst voor 2023. Hierop staan alle bedrijfsmiddelen die dit jaar in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en met de jaarwisseling vervallen bepaalde bedrijfsmiddelen … Lees meer>


Jaarwisseling checklist

6-01-2023

Ondernemer zijn en de jaarwisseling brengen extra werkzaamheden met zich mee. Eén van de veelvoorkomende activiteiten is balansen. Welke voorraden had ik nog op 31 december? Om een handvat te geven welke voorraden in beeld gebracht … Lees meer>


Coaching

6-01-2023

Herken je dingen uit de afbeelding in jezelf? Dan kan het maar zo eens zijn dat je op de grens, of zelfs eroverheen zit. Het lukt niet meer. En wat doe je dan? Hulp vragen, of … Lees meer>


Investeringsregeling POP3+ 2022

1-12-2022

Weer zo’n hippe term, POP3+, ook wel Plattelandsontwikkelingsprogramma genoemd. De 3 staat voor het derde programma. De regeling loopt inmiddels al heel wat jaren en is gebaseerd op de subsidieregeling investeren in groen-economisch herstel van eerder … Lees meer>


Gouden melk en eieren?!

24-11-2022

Hoge opbrengstprijzen, we zien ze met regelmaat voorbij komen. Wat blijft er straks van die hoge opbrengstprijs over? Wie lacht straks het hardst? De veehouder of de belastingdienst? In de administraties zien we het regelmatig voorbijkomen, … Lees meer>


Stikstof in het nieuws

24-11-2022

We krijgen het allemaal mee, de stikstofcrisis. Of het nu een papieren gedrocht, of bittere noodzaak is we hebben het er mee te doen. En we wat hebben er veel mee te stellen. Waar de één … Lees meer>


GLB het nieuwe hoofdpijndossier

24-11-2022

Leg het nu eens uit in normale taal. Dit blijkt een praktisch onmogelijke opgave. Er zijn weinig mensen die het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) begrijpen of uit kunnen leggen. En toch hebben we het er … Lees meer>