Subsidie energiebesparende maatregelen

15-04-2017

In de provincie Overijssel is ook in 2017 weer geld beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. Indien een bedrijf beschikt over een energiescan, dan wel een energiescan laat uitvoeren en vervolgens één of meerdere activiteiten hiervan ten uitvoering … Lees meer>


Gecombineerde opgave

1-04-2017

Tussen 1 maart en 15 juni dient de gecombineerde opgave weer te worden ingevuld. RVO heeft voor 2017 besloten om de periode met 1 maand te vervroegen. Getallen over grond, gewassen, dieren, mest en stallen met … Lees meer>


POR regeling

27-02-2017

In het kader van het Fosfaatreductieplan had staatssecretaris Van Dam besloten om de POR regeling af te schaffen. Met dit besluit worden pluimvee- en varkenshouders die de afgelopen jaren hun nek hadden uitgestoken, ernstig benadeeld. Gelukkig … Lees meer>


GVE regeling

27-02-2017

Er  zijn gevallen waarbij de stoppersregeling onvoldoende soelaas biedt, zoals bijvoorbeeld: Vee aantallen zijn fors lager dan 1 oktober 2016. Continueren van het landbouwbedrijf tot na 1 januari 2018 is niet haalbaar. Afvoer van het vee … Lees meer>


Overbruggingskrediet

27-02-2017

De agrarische banken hebben als deelnemende partijen in het Fosfaatreductieplan afgesproken dat zij de stoppers ondersteunen met 1.200 euro overbruggingskrediet. Het krediet heeft elementen van een achtergestelde lening. Wanneer de fosfaatrechten in 2018 minder dan 1.200 … Lees meer>


Stoppersregeling

27-02-2017

Veel zaken die in nu in de Stoppersregeling zijn opgenomen, waren al verwacht. Zo is de verwachte afvoerpremie van 1.200 euro per koe daadwerkelijk in de regeling opgenomen. Daarnaast biedt de Stoppersregeling ook een afvoerpremie voor … Lees meer>


Subsidie kalversector

15-02-2017

Met de overgang van de toeslagrechten naar de betalingsrechten heeft voormalig staatssecretaris Dijksma voor de kalversector 10 miljoen euro per jaar aangekondigd. Tot nu toe is daarvan nog weinig of niets bij de kalverbedrijven terecht gekomen. … Lees meer>


Kuil- en mestopslagen

10-02-2017

Sommige landbouwbedrijven hebben kuil- en mestopslagen liggen in de directe omgeving van buren.  Voor bestaande situaties wordt daarbij door de gemeente meestal gekeken naar de vaste afstanden, die vermeld zijn in het Activiteitenbesluit. Voor buiten en … Lees meer>


Fosfaatreductieplan

10-02-2017

Er is de laatste tijd al veel over gezegd en geschreven over het fosfaatreductieplan. Belangrijke vraag die blijft is natuurlijk hoe zich het fosfaatreductieplan gaat vertalen naar de eigen stal.  We merken in het veld dat … Lees meer>


SDE+

5-02-2017

De landelijke SDE+ regeling kent ook in 2017 twee openstellingen. In het voorjaar is totaal 6 miljard beschikbaar ter ondersteuning van duurzame projecten op het gebied van onder andere warmte, elektriciteit en gas.  De eerste openstelling … Lees meer>