Energieprijzen

22-12-2021

Het zal niemand ontgaan zijn dat de energiemarkt in de tweede helft van 2021 van slag is geraakt. Dit heeft diverse oorzaken: leveringsproblemen van gas uit Noorwegen, onzekerheid rondom de Nord Stream 2 in Duitsland als … Lees meer>


Bent u al UBO geregistreerd!?

14-12-2021

Ondernemingen die voor 27 september 2020 zijn opgestart, zijn wettelijk verplicht om zich UBO te registreren. Iedereen krijgt hier tot 27 maart a.s. de tijd voor. Het ‘Ultimate Benificial Owner’ (UBO)-register, oftewel het register van uiteindelijke … Lees meer>


Voorschot uitbetaling GLB-gelden

10-06-2021

Vanaf 8 juni 2021 is het mogelijk om een voorschot van de uitbetaling basis-vergroeningspremie 2021 aan te vragen. Dit kan tot en met 30 juni. Het voorschot is 300 euro per hectare met een betalingsrecht. Er … Lees meer>


Zonnepanelen en subsidies

20-05-2021

Eerder dit voorjaar schreven wij al een algemene beschouwing m.b.t. zonnepanelen. In dit artikel gaan we in op diverse subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen. Er zijn op dit moment drie richtingen voor subsidie op zonnepanelen. Te weten de … Lees meer>


Wet natuurbescherming

18-03-2021

Sinds de uitspraak van 29 mei 2019 waarin de PAS is ‘geklapt’ is het onzeker in vergunningenland. Veelvuldig hebben procedures stil gelegen, zijn er beleidsregels in werking getreden, weer aangepast, of heeft de vergunningenverlening weer stilgelegen … Lees meer>


Zonnepanelen en SDE+/++

2-03-2021

Inmiddels bestaat de SDE subsidieregeling (Stimulering Duurzame Energie) al weer 10 jaar. Er zijn jaarlijks één of twee openstellingsperioden geweest. In deze 10 jaar zijn de voorwaarden regelmatig gewijzigd. Ook voor 2021 zal er een nieuwe … Lees meer>


Subsidie Jonge Landbouwers 2020

16-11-2020

Binnenkort wordt de Subsidieregeling Jonge landbouwers weer open gesteld. Van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 kan deze worden aangevraagd. Inmiddels hebben de meeste provincies de voorwaarden en investeringslijst bekend gemaakt. De regeling … Lees meer>


SDE++ najaar 2020

3-08-2020

Vanaf najaar 2020 wordt de SDE+ regeling opgevolgd door de SDE++ regeling. Waar de SDE+ regeling zich richtte op de productie van duurzame energie, verschuift de focus in de SDE++ regeling zich op CO2-reductie. Door deze … Lees meer>


Extra mest uitrijden op bouwland

29-07-2020

Heeft u bouwland met fosfaatklasse Hoog? Dan mag u vanaf dit jaar extra organische mest uitrijden. Het gaat om 5 kilogram fosfaat per hectare extra. Voor biologische bedrijven is dit 10 kilogram. Melden kan tot en … Lees meer>


Fijnstofreductie in pluimveestallen

22-07-2020

Dit voorjaar heeft de overheid bekend gemaakt dat de komende jaren circa 172 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het stimuleren van maatregelen om onder andere ammoniakemissie en fijnstofemissie te reduceren. Op dit moment is de investeringsmodule … Lees meer>