Beweiding

2-02-2017

Al menig melkveehouder is met andere melkveehouders op pad geweest om de beweiding te optimaliseren of opnieuw te gaan beweiden. Binnen het Convenant Weidegang hebben wij als één van de convenantpartners afgesproken om melkveehouders opnieuw te … Lees meer>