Tijdig brandstofaccijns terugvragen

30-03-2022

Heeft u als bedrijf op 1 april 2022 0.00 uur de brandstoffen benzine, diesel, LPG of LNG (vloeibaar aardgas) op voorraad? Bedrijven die deze brandstoffen op voorraad hebben, kunnen nu een deel van de al betaalde … Lees meer>


Subsidie op advies

28-03-2022

Landbouwers kunnen vanaf 4 april 2022 weer subsidie aanvragen voor advies of educatie. Afhankelijk van het type advies of scholing zijn de subsidiebedragen 800, 1.500 respectievelijk 6.000 euro. De subsidie is in te zetten voor onafhankelijk … Lees meer>


Subsidie uit Corona-Herstelfonds

17-12-2021

groen-economisch herstel

Nederland krijgt uit het Europese Corona-Herstelfonds (EHF) 52,4 miljoen euro om dat in te zetten voor het Plattelandsontwikkelingprogramma (POP) 2021-2022.  De POP regelingen bevatten in de afgelopen jaren onder meer de Subsidieregeling voor Jonge Landbouwers. Dit … Lees meer>


Boekhouden in Mifas

21-05-2021

Tot nu toe hebben wij in onze nieuwsberichten weinig geschreven over de boekhoudingen. Het lijkt ons goed om hierover ook eens een blik achter de schermen te geven. Met plezier maken we bij ons al jaren … Lees meer>


Uitgelicht: vacuümpomp en subsidie

18-05-2021

We komen bij relaties regelmatig de vervanging van vacuümpompen voor melkinstallaties tegen. Dat kan zijn bij een nieuwe melkinstallatie, maar ook vervanging van de oude vacuümpomp. In verscheidene gevallen komt er dan een toerengeregelde vacuümpomp. Stapeling … Lees meer>


PAS melder: gegevens aanleveren

8-12-2020

Bedrijven die in de PAS-periode een PAS-melding hebben gedaan en deze PAS-melding willen omzetten naar een natuurvergunning dienen gegevens ten aanzien van de betreffende activiteit door te geven aan RVO. Het gaat o.a. om een actuele … Lees meer>


Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

7-12-2020

U kunt gebruik maken van TVL Q4 als uw bedrijf minimaal 3.000 euro vaste lasten heeft en meer dan 30% omzetverlies heeft in het 4e kwartaal van 2020 ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019. … Lees meer>


Is Agroforestry interessant voor mijn bedrijf?

30-11-2020

Agroforestry staat volop in de belangstelling. In diverse provincies zijn al werkgroepen gestart. Maar wat is agroforestry eigenlijk en waarom staat het zo in de belangstelling? Wat is agroforestry? Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij bomen en … Lees meer>


RVO verslikt zich in mestboetes

24-11-2020

Ongeveer 80% van de mestzaken halen de eindstreep niet. Deels ligt dat aan de opzet van de Meststoffenwet, maar vooral aan de wijze waarop RVO die Meststoffenwet met eigen fantasieën denkt te herkennen op landbouwbedrijven. De … Lees meer>