Bent u al UBO geregistreerd!?

14-12-2021

Ondernemingen die voor 27 september 2020 zijn opgestart, zijn wettelijk verplicht om zich UBO te registreren. Iedereen krijgt hier tot 27 maart a.s. de tijd voor. Het ‘Ultimate Benificial Owner’ (UBO)-register, oftewel het register van uiteindelijke belanghebbende, komt voort uit de Europese vierde anti-witwasrichtlijn. Dit register is opgesteld om fraude, belastingontduiking, financiering van terrorisme en witwassen tegen te gaan. De Kamer van Koophandel (KVK) houdt een UBO-register bij. Door middel van het registreren van een UBO wordt een natuurlijk persoon/personen gekoppeld aan een KVK-nummer.

Wanneer moet u zich UBO registreren?

Heeft u meer dan 25% zeggenschap in uw onderneming dan moet u zich registreren. Vaak komt het percentage belang overeen met het aandeel van de winstverdeling. Bijvoorbeeld; heeft u een maatschap met 3 personen en de winstverdeling is 33,3%. Dan moet iedere maat zich UBO registreren.

In sommige gevallen is het niet duidelijk wie de UBO’s zijn, bijvoorbeeld bij een onderneming van 4 of meer maten, waarbij het percentage van meer dan 25% niet wordt gehaald. Wanneer dit het geval is, zal er een pseudo-UBO(s) worden aangewezen. De pseudo-UBO’s zijn vaak de eindverantwoordelijke of het bestuur. Dit is ook bij verenigingen het geval, het bestuur heeft (vaak) geen aandelen maar is wel verantwoordelijk voor de vereniging. In deze situatie moeten de bestuursleden zich als pseudo-UBO registreren.

Bij een eenmanszaak is uw naam al direct gekoppeld met het KVK-nummer. Dan hoeft u zich niet te registreren.  

Door het UBO-register kunt u bij het opvragen van een KVK-uittreksel ook de persoonlijke namen, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard van het economische belang zien bij een onderneming. Hierdoor kunt u meer inzicht krijgen over wie de belanghebbende is binnen de onderneming, waar u wellicht zaken mee wilt gaan doen.

Heeft u een vraag of u zich ook moet registreren of hulp nodig bij het registreren neem dan contact op met één van onze adviseurs.