Beweiding

2-02-2017

Al menig melkveehouder is met andere melkveehouders op pad geweest om de beweiding te optimaliseren of opnieuw te gaan beweiden. Binnen het Convenant Weidegang hebben wij als één van de convenantpartners afgesproken om melkveehouders opnieuw te faciliteren bij de weidegang. Melkveehouders kunnen in 2017 weer deelnemen aan de FarmWalk studiegroepen, zie ook de bijgaande folder. Speciaal voor bedrijven die overwegen om weer te gaan weiden, is een individueel begeleidingstraject samengesteld, het Nieuwe Weiders-pakket. Gedurende twee weideseizoenen begeleidt een WeideCoach de veehouder bij het beweiden in de praktijk.