Bij de overgang

30-12-2019

Wanneer we kort terugblikken op 2019 dan laat dit jaar diverse opvallende zaken zien in de sector. Denk aan de temperatuurrecords afgelopen zomer en het sneuvelen van de PAS bij de rechter. Denk ook aan de kracht van de landbouwsector door het vormen van het Landbouw Collectief en dat dit Collectief reeds een deal heeft weten te sluiten met het kabinet. Denk ook aan de prestatie dat ondertussen meer melkveehouders de koeien weiden dan zo’n 10 jaar geleden.

Nu we bij de overgang zijn van 2019 naar 2020 is al duidelijk dat 2020 zijn uitdagingen opnieuw heeft. Met betrekking tot stikstof moet vrijwel alles verder uitgewerkt worden. Hetzelfde geldt voor de broeikasgasuitstoot. Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van 2020 met tenminste 25% moet verminderen ten opzichte van 1990. Dan is er nog veel te doen in 2020.

Bron: CBS, 2019

De landbouwsector heeft reeds 18% gereduceerd. Ten opzichte van andere sectoren is dat een flinke stap. Punt is wel dat het de laatste jaren weinig vooruitgang is geboekt. Dat zal de komende tijd nog wel nieuwe inspanningen vragen.

Graag wensen we u alle goeds toe voor 2020!