Stuiten verjaringstermijn PASmelders

24-04-2024

Op 29 mei is het al vijf jaar geleden dat de Raad van State oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden als juridisch kader voor vergunningverlening. Ben jij PASmelder, of was … Lees meer>


Familie en bedrijf

24-04-2024

We zien het vaak voorbijkomen, bedrijfsopvolging. Ouders en kinderen die ineens niet alleen maar meer de relatie ouder en kind hebben, maar ook collega of zakenpartners worden. Op sommige bedrijven is het een feest, en op … Lees meer>


Gecombineerde Opgave actueel houden

24-04-2024

Inmiddels zijn we al een mooi eind op weg met het invullen van de tweede ronde Gecombineerde Opgave onder “het nieuwe GLB”. We zijn bezig met het afronden en indienen van de laatsten. Vorig jaar zagen … Lees meer>


Energiebelasting teruggave

24-04-2024

Er zijn situaties waarbij het mogelijk is teruggaaf van energiebelasting te claimen. De energiebelasting maakt deel uit van de facturen die het energiebedrijf verstuurt. We zien in de praktijk dat er regelmatig teveel energiebelasting betaald wordt. … Lees meer>


Omgevingswet en zorgplicht

24-04-2024

We zijn inmiddels bijna 5 maanden verder na de invoering van de Omgevingswet. Hij is lang uitgesteld en het is een behoorlijke omschakeling. Tijd om eens stil te staan bij het werken met deze nieuwe wetgeving. … Lees meer>


Aanvragen SABE-voucher

18-08-2023

Het ministerie van LNV geeft in 2023 weer SABE-vouchers uit. Deze subsidievouchers zijn onderdeel van de Subsidie Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE). Met deze vouchers kun je als landbouwer 1.500 euro subsidie krijgen op bedrijfsadvies. Voor … Lees meer>


Subsidie energiebesparing

17-08-2023

Wist u dat bij energiebesparing nog steeds meerdere subsidies van toepassing kunnen zijn? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld in Overijssel laten we kort zien welke mogelijkheden er zijn. Een melkveehouder wil asbestgolfplaten van zijn ligboxenstal … Lees meer>


Informatieplicht energiebesparing

16-08-2023

Alle landbouwbedrijven, die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken, zijn al langer verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze bedrijven moeten uiterlijk 1 december 2023 voldoen aan de zogenaamde Informatieplicht energiebesparing. Met … Lees meer>


MIA/Vamil 2023

6-01-2023

Op 28 december 2022 publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de nieuwe Milieulijst voor 2023. Hierop staan alle bedrijfsmiddelen die dit jaar in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en met de jaarwisseling vervallen bepaalde bedrijfsmiddelen … Lees meer>