Golfplaat of sandwichpaneel?

12-07-2018

We zien de laatste maanden veel bedrijven die hun asbestdaken laten saneren en nieuwe dakplaten aanbrengen. Soms zijn dit golfplaten, soms een geïsoleerd dak. Bij warm weer horen wij van klanten de positieve geluiden van een geïsoleerd dak, zowel in de intensieve veehouderij als bij rundveestallen.

Asbest 2024

Vanaf 2024 zijn asbestdaken niet langer toegestaan. Veel bedrijven zijn bezig om hun asbestdaken te vervangen. Hiervoor is een landelijke asbestsubsidie van 4,50 euro per vierkante meter gesaneerd dakoppervlak beschikbaar. Op dit moment is de subsidiepot voor 2018 weer bijgevuld, inschatting is echter dat deze op korte termijn leeg is.

Golfplaten of een geïsoleerd dak?

In veel gevallen wordt een nieuw dak gerealiseerd. Hierbij zijn twee opties:

 1. Golfplaten, investering van 1.000 m2 voor ca. 14.000 euro
 2. Een geïsoleerd dak, investering van 1.000 m2 voor ca. 26.000 euro

De keuze wordt vooral bepaald door: het gebruik van de betreffende schuur en het aanwezige budget. De investeringskosten van een nieuw dak zijn onder andere afhankelijk van: grootte van het dak, de keuze van het daktype en opties als lichtnokken, lichtstraten, lichtplaten, windveren, nokstukken, isolatie, coatings etc..

Vergelijking

Om een globale vergelijking te maken, kiezen we voor een standaard dak van 1.000 m2 met daarbij een keuze tussen reguliere golfplaten en een geïsoleerd dak. Hierbij houden we geen rekening met de overige keuzeopties. Hoe pakt de bovenstaande investering uit wanneer er rekening wordt gehouden met subsidies en fiscale voordelen? Zie hieronder een voorbeeldberekening.

*Verderop in dit bericht meer hierover.  Er is gerekend met een effectieve belastingdruk van 45%.

Verschil?

Aan de uitkomst van bovenstaande berekening zien we dat het verschil bruto 12.000 euro bedraagt, maar netto ongeveer 3.400 euro in provincies met een provinciale regeling voor energiebesparing. In andere provincies is dit netto 5.900 euro en daarmee wordt het oorspronkelijke verschil ongeveer gehalveerd.

Effecten van een geïsoleerd dak

Van veehouders, zowel intensieve veehouderij als rundveehouders, horen we de laatste jaren veel goede ervaringen over dakvervanging met een geïsoleerd dak. Hieronder de veel gehoorde reviews:

 1. De temperatuur is op warme dagen merkbaar lager en koude dagen hoger en dit zorgt voor bijvoorbeeld:
  1. Minder hittestress onder de dieren en minder hittestress tijdens arbeid in de stal.
  2. Een hogere melk en/of vleesproductie en een verhoogd dierwelzijn.
  3. Lagere ventilatiekosten en lagere stookkosten.
 2. De stal is lichter:
  1. De aan de onderzijde witte isolatie geeft daardoor een meer heldere stal.
 3. De stal is minder koud in de winter:
  1. Op hele koude dagen blijft de warmte wat meer hangen in de stal, het haalt de scherpste randjes eraf. Dit geldt voor zowel mensen als dieren in de stal.
  2. Voor bijvoorbeeld rundvee is minder onderhoudsvoer nodig.
 4. Het gewicht van per m2 dakoppervlak is fors lager bij sandwichpanelen, bij bestaande constructies kan dit van belang zijn met het oog op plaatsing van zonnepanelen.

Direct en indirect brengen voorgaande effecten een financieel voordeel met zich mee. Gezondere dieren leveren altijd meer geld op. Het is lastig om hier exacte getallen aan te koppelen, maar u als veehouder kunt zich ongetwijfeld indenken welke waarde dit heeft. Op energiekosten bespaart u altijd in de portemonnee.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Bedrijven kunnen gebruik maken van een investeringsaftrek bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen. Deze fiscale aftrek bedraagt 28% tot ongeveer 55.000 euro aan investeringen per jaar.

Energie-investeringsaftrek

Wanneer investeringen worden gedaan die positief bijdragen aan het energieverbruik is in sommige gevallen de Energie-investeringsaftrek (EIA) mogelijk. Het realiseren van isolatie bij bestaande constructies met een verbetering van de isolatiewaarde met 2,0 m2K/W is een maatregel die op de energielijst staat. Een bedrag van maximaal 20 euro per vierkante meter komt dan in aanmerking voor EIA. Bij 1.000 m2 betreft dit in de praktijk dus een bedrag van 20.000 euro. Hiervan mag vervolgens ongeveer 11.000 euro in mindering worden gebracht op het bedrijfsresultaat.

Provinciale subsidie

In sommige provincies is er een subsidie beschikbaar voor investeringen in bedrijfsmiddelen die de energieprestaties van bedrijven verbeteren. Het isoleren van daken valt hier ook onder. Bij een investering van 10.000 euro bedraagt de subsidie de maximale 2.500 euro. Elk bedrijf kan hier  éénmaal gebruik van maken.