Derogatievergunning 2018

8-06-2018

Vanaf 6 juni 2018 is het mogelijk om de derogatievergunning aan te vragen voor 2018. Uiterlijke datum van aanvragen voor 2018 is 4 juli.

Derogatie

Met een derogatievergunning is het toegestaan om 230 of 250 kilo stikstof per hectare uit dierlijke mest te gebruiken. Zonder derogatie is 170 kilo toegestaan. Onlangs heeft de Europese commissie weer ingestemd met de derogatie in 2018 en 2019 voor Nederland. Nieuw is dat die gaat middels een derogatievergunning waarvoor in 2019 ook 50 euro leges verschuldigd zijn.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden van belang voor de derogatie, hieronder sommen wij enkele van de belangrijkste op:

  1. De hoeveelheid grasland is minimaal 80%
  2. Er wordt alleen graasdierenmest gebruikt
  3. Er wordt geen fosfaatkunstmest gebruikt
  4. Alle landbouwgrond moet op de juiste manier recent bemonsterd zijn
  5. Uiterlijk 4 juli 2018 is er een bemestingsplan opgesteld

Via de volgende link is meer informatie terug te vinden: https://mijn.rvo.nl/nieuwspagina/-/asset_publisher/ijzLwDott7C5/content/derogatievergunning-2018-aanvragen-vanaf-6-juni

Bemestingsplan

In veel gevallen is eerder dit jaar reeds een bemestingsplan opgesteld. De kans is groot dat er wijzigingen hebben plaats gevonden. Wijzigingen dienen binnen 7 dagen doorgevoerd te worden. Het is dus verstandig om de komende 4 weken het bemestingsplan te actualiseren, mede ook naar aanleiding van de gecombineerde opgave die enkele weken terug is ingediend.

Het is ook goed om de dieraantallen 2018 scherp in te schatten. Zowel voor het bemestingsplan als de fosfaatrechtenbalans. We zien dat er nog een redelijk aantal bedrijven is dat boven hun fosfaatrechtenniveau zit. Hoe later in het jaar wordt bijgestuurd, hoe groter de gevolgen.