Diensten

Financieel

Inzicht in de getallen. Administratie van een onderneming vergt veel tijd. Tijd die u wellicht liever elders besteed. Voor onze adviseurs is dit werk een mooie uitdaging. U doet waar u goed in bent en wij doen waar wij goed in zijn. We kunnen uw administratie volledig voeren, of we helpen u met inrichten waarbij wij de administratie gedeeltelijk verzorgen. Welke administratieve handelingen wij voor u kunnen verrichten leest u hier.

Fiscaal

Het Nederlandse belastingstelsel is uitgebreid, het bestaat uit een veelvoud van regels. Regels die ook nog eens regelmatig wijzigen. Wij benaderen het fiscale vraagstuk graag positief en zien hierin uitdagingen. Het kan gaan om de keuzes voor en de toepassing van de diverse fiscale regelingen als MIA, Vamil, EIA en KIA. Ook denken we graag mee over de mogelijkheden die een andere rechtsvorm zou kunnen bieden.

Vergunningen en Juridisch

Voor de vestiging en bedrijfsvoering zijn veelal diverse vergunningen noodzakelijk. Of het nu gaat om het (ver)bouwen van bedrijfsgebouwen, het plaatsen van mestopslagen of het wijzigen van dieraantallen wij kunnen u begeleiden bij de juiste procedures op onder andere gemeentelijk of provinciaal vlak. Ook kunnen wij adviseren bij ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot sloop, vrijkomende agrarische bebouwing of rood-voor-rood. Graag stappen wij samen met u een dergelijk traject in om uw mogelijkheden optimaal te benutten

Subsidies

Overheden proberen het bedrijfsleven te subsidiƫren om daarmee een prikkel tot bijvoorbeeld verduurzaming te geven. Het kan gaan om het verwijderen van asbest, het investeren in duurzame energieopwekking, het besparen op energieverbruik of het realiseren voor welzijnsvriendelijke stallen. In sommige gevallen zijn meerdere regelingen te combineren. Subsidies dienen soms voor de daadwerkelijk investering te worden aangevraagd en in andere gevallen achteraf. Graag bespreken wij met u uw plannen en wensen en leggen we u de mogelijkheden voor.

Bedrijfsadvies

Veel van de voorgaande onderwerpen komen ook terug bij het integraal bedrijfsadvies. Specifiek kunnen hier vraagstukken spelen rondom bedrijfsuitbreiding, wijziging van rechtsvorm of bedrijfsovername. Het kan ook gaan om het kiezen van de juiste strategie of ondersteuning in het management en specifieke keuzes. Onze kracht is om integraal zaken met u door te nemen en de gewenste ondersteuning hierbij te geven. Graag helpen we u vooruit.