Droogte en Nieuw Nederlands Weiden

1-09-2018

De droogte heeft afgelopen zomer op veel plaatsen fors parten gespeeld bij het weiden. Ondertussen kunnen op de meeste plaatsen de koeien de wei weer in. Bij de herstart van het weiden kwam de toegevoegde waarde van het weidesysteem Nieuw Nederlands Weiden sterk naar voren.

Bij het weiden is het van belang om zo goed mogelijk in te spelen op verschillende omstandigheden van de natuur. Voor het inspelen kun je van alles bedenken. De praktijk leert dat de kans op succes groter wordt wanneer we een werkwijze hanteren, waarbij eenvoud en robuustheid belangrijke pijlers zijn.

Nieuw Nederlands Weiden is zo’n werkwijze. In het bericht van de Weideman van augustus jl. kwam die eenvoud en robuustheid heel mooi naar voren. “Wat er ook gebeurt je kunt gewoon rondjes blijven draaien op de percelen in je beweidingsplatform. Is je gras te kort bij het uitscharen dan moet je wat meer gaan bijvoeren. Is het te lang, dan doe je het omgekeerd, anders maken de koeien er een rommeltje van in je weidepercelen. En in deze periode met extreme droogte heb je nog een optie: je kunt eenvoudig een time out nemen van het weiden. Gewoon je koeien op stal zetten en als er weer vocht komt en het gras weer gaat groeien, bij 12 cm gras weer starten met rondjes draaien. Groeitrappen en andere zaken die aandacht vragen in je planning zijn niet meer nodig!” De eenvoud en robuustheid dragen er ook aan bij dat het voor uiteenlopende melkveehouders goed gebruikt kan worden: robotmelkers, boeren met hoge productie, maar ook boeren met kleine huiskavels.

Afgelopen weken kwam nog een interessant punt van het weidesysteem naar voren. Nieuw Nederlands Weiden is geënt op het weidesysteem roterend standweiden. Doordat je de koeien elke dag weer een vers perceel geeft, ga je snel over de percelen heen en kom je snel op de percelen weer terug. Waarom is dat nu interessant? Door de droogte is op menige plek het gras uitgedund. Door nu veelvuldig met de koeien over de percelen te gaan, bevordert dat de uitstoeling van het gras, zodat de graszode weer dichter wordt en het onkruid minder kans krijgt.

Op vrijdagmiddag 28 september 2018 organiseren we in de omgeving een excursie over het weiden. We gaan naar een melkveebedrijf waar met Nieuw Nederlands Weiden wordt gewerkt. Heeft u interesse, meld u aan via adv@engberts.nl.