EIA, MIA en Vamil 2017/2018

29-12-2017

Op 28 december 2017 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de Energielijst 2018 en de Milieulijst 2018 gepubliceerd. Daarmee is duidelijk geworden welke investeringen in 2018 in aanmerking komen voor de fiscale subsidies milieu-investeringsaftrek (MIA), willekeurige afschrijving (Vamil) en energie-investeringsaftrek (EIA).

De eisen voor geluidsarme tractoren worden verzwaard. In 2018 gelden strengere voorwaarden wanneer op basis van beperkte geluidsemissie een aanvraag voor MIA wordt gedaan.

Wanneer een tractor naast de geluidsemissie ook qua luchtemissie aan de voorwaarden voldoet, komt de tractor daarnaast voor Vamil in aanmerking. Er zijn ondertussen tractoren die aan de voorwaarden voldoen. Ze staan weliswaar nog niet op de zogenaamde positieve lijst, maar van leveranciers hebben wij vernomen dat zij meetrapporten beschikbaar hebben waaruit blijkt dat de betreffende tractoren aan de voorwaarden voldoen.

Bij erfafspoeling verandert er ook een en ander in 2018. De percentages wijzigen van 27% MIA en 75% Vamil naar 13,5% MIA en 75% Vamil. Daarnaast geldt vanaf 2018 dat een certificaat in het kader van de Maatlat Schoon Erf nodig is. Voordeel is in een aantal gevallen wel dat meer zaken rond tegengaan van erfafspoeling in aanmerking komen voor de MIA en Vamil. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wasplaatsen.

Ten aanzien van de veegmachine is er wel een wijziging. De veegmachine staat in 2017 nog op de lijst, in 2018 niet meer zelfstandig.

Een andere wijziging is het verhogen van het maximaal te melden bedrag per dierplaats bij pluimvee voor MIA en Vamil voor de Maatlat Duurzame Veehouderij. Dit geldt dan voor stallen waarbij minder dieren per vierkante meter staloppervlak worden gehouden. Bijvoorbeeld bij scharrelconcepten.

Uit de Energielijst 2018 blijkt dat LED-verlichting alleen nog bij en in bestaande bedrijfsgebouwen in aanmerking komt voor EIA. LED-verlichting bij nieuwbouw is volgens het ministerie dermate gangbaar geworden dat een stimuleringsregeling niet meer op z’n plaats is.

Wanneer u in uw eigen situatie op het punt staat om te investeren in milieu- of energiebesparende technieken, neem in de afwegingen mee of het verstandig is om dat in 2017 of 2018 te doen.