Energieprijzen

22-12-2021

Het zal niemand ontgaan zijn dat de energiemarkt in de tweede helft van 2021 van slag is geraakt. Dit heeft diverse oorzaken: leveringsproblemen van gas uit Noorwegen, onzekerheid rondom de Nord Stream 2 in Duitsland als gevolg van spanningen met Rusland, het stoppen met gaswinning in Groningen en het te weinig aanvullen van de zomervoorraden voor gas door Nederlandse bedrijven.

Prijsontwikkeling korte termijn

Prijzen voor elektra en gas zijn op dit moment soms wel 8 keer hoger dan voorheen. Ging het de laatste jaren qua kale stroomprijs (exclusief belastingen) vaak over bedragen van 3 tot 7 cent per kWh is dat op het moment al snel (minimaal) 20 cent per kWh. Voor contracten die via de dagprijzen over de beurs lopen liggen prijzen in deze wintermaanden nog hoger.

Voor gas zagen we de laatste jaren vaak een kale prijs (exclusief belastingen) van 18 tot 30 cent per m3. Op dit moment zitten de gasprijzen al rond de 1,50 euro per m3. Mensen en bedrijven die een vast contract hebben met een vaste prijs, waarbij de einddatum later in 2022 of in 2023 ligt hebben hier geen last van. Afnemers met variabele contracten, of aflopende contracten gaan dit in 2022 wel in hun portemonnee voelen.

Keuzes

Afnemers die nieuwe contracten moeten afsluiten, al dan niet door faillissement van hun energieleverancier, worden geconfronteerd met forse stijgingen. Het gaat gelijk om duizenden euro’s, zeker als de afname hoger is. De overheid komt wel met een ‘kleine’ compensatie door per kWh afname minder energiebelasting te berekenen en daarnaast de teruggave (heffingskorting) te verhogen. We hebben het dan over 400 tot 700 euro per afnemer.

Daarnaast is er een prognose naar 2023, 2024 en verder te maken om daarmee wellicht voor te sorteren. De kans is best aanwezig dat de prijzen weer zullen zakken in de loop van 2022 of in 2023, maar de vraag is of we weer teruggaan naar energieprijzen van circa 5 cent per kWh en 25 cent per m3 gas. Niet ondenkbaar is dat beide in de toekomst toch hoger blijven liggen. Als dit voor de langere termijn zo is kan het opeens veel interessanter worden om bijvoorbeeld te investeren in zonnepanelen, energiezuinigere ventilatie of koeling, isolatie of alternatieve verwarmingsbronnen. Er zijn hiervoor ook diverse subsidies beschikbaar. Juist nu is het dus een kans om die verduurzamingslag te maken. Er is best veel mogelijk.

Wij helpen u graag met vragen over uw energierekening, uw energiekeuzes en het begeleiden van duurzaamheidsplannen.