Fijnstofreductie in pluimveestallen

22-07-2020

Dit voorjaar heeft de overheid bekend gemaakt dat de komende jaren circa 172 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het stimuleren van maatregelen om onder andere ammoniakemissie en fijnstofemissie te reduceren. Op dit moment is de investeringsmodule voor brongerichte emissie reducerende technieken geopend. Specifiek gaat het om investeringen voor de reductie van fijnstofemissie binnen de pluimveehouderij. Deze openstellingsperiode is geopend tot en met 31 augustus 2020, 17:00.

Fijnstofreductie

Vanaf 1 juli tot 31 augustus 2020 is de subsidie regeling opengesteld voor fijnstofreductie in pluimveestallen. Er is in totaal 7,5 miljoen beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor het reduceren van bronmaatregelen waarbij minimaal 45% fijnstofreductie wordt behaald. Bij budgetoverschrijving maken bedrijven in een pluimveedicht gebied meer kans. Ook wordt meer kans gemaakt bij aanpassing van een bestaande stal t.o.v. de realisatie bij een nieuw te bouwen stal.

Het subsidiepercentage is in principe 40% van de investering, deze kan oplopen tot 80% als de veehouder ook jonge landbouwer is en er geen toename is van dieraantallen. De subsidie is maximaal 35.000 euro per stal, 140.000 euro per bedrijf en 500.000 euro per onderneming.

Bronmaatregelen

Er zijn een vijftal bronmaatregelen die in aanmerking komen voor de subsidie. De fijnstofreductie is tussen de 16% en 52% per maatregel. Soms zijn dus meerdere maatregelen nodig, of juist een combinatie met een end-of-pipe maatregel om aan de minimale 45% reductie te komen. Het gaat om de volgende vijf technieken:

  1. Positieve ionisatie met koolstofborsteltjes (vleeskuiken-, leg- en kalkoensector) 
  2. Ionisatiesysteem met negatieve coronadraden (vleeskuikensector)
  3. Negatieve ionisatie met coronadraden met 40 emitters per meter (prikkeldraad (vleeskuikensector)
  4. Positieve ionisatie d.m.v. ionisatie-units met ingebouwde coronadraden en collectoroppervlak (vleeskuikensector)
  5. Strooiselschuif bij volièrehuisvesting (legsector)

Komende jaren

Tot en met 2024 wordt jaarlijks twee maal een soortgelijke subsidie opengesteld. Het zal dan ook gaan om andere sectoren als bijvoorbeeld de melkveehouderij. Inhoud en voorwaarden van de volgende openstellingen is nog niet bekend, maar voor de innovatieve veehouder kan het lonend zijn om bij het maken van plannen al rekening te houden met mogelijk alternatieven of bovenwettelijke emissiearme technieken.