Fosfaatrechten

4-01-2018

Rundveehouders ontvangen in januari 2018 de beschikking fosfaatrechten. Het is zaak om goed na te gaan of de beschikking klopt. Met de voorloper van de fosfaatrechten, namelijk het fosfaatreductieplan is ondertussen ervaring opgedaan hoe RVO omgaat met bezwaren en knelgevallen.

Inhoud

In de beschikking geeft RVO aan hoeveel fosfaatrechten  worden vastgesteld voor het bedrijf. Dit is aan de hand van de dieraantallen op 2 juli 2015, de plaatsingsruimte in heel 2015, de melkproductie over heel 2015 en het gemiddeld aantal dieren in 2015. Tevens is de berekening gemaakt voor de generieke korting van 8,3%.

Bijzondere omstandigheden en knelgevallen

Mogelijk was er bij u sprake van bijzondere omstandigheden rond 2 juli 2015 waardoor in uw situatie het referentieaantal en dus de beschikking, niet klopt. Ook kunnen eventuele in- en uitscharingen van vee van invloed zijn op de toekenningen van de fosfaatrechten. Ook onlangs gedane bedrijfsoverdrachten zijn van invloed. Het is essentieel deze zaken uiterlijk 1 april a.s. te melden.

Daarnaast is het mogelijk dat er zaken spelen met betrekking tot dierziekte of wellicht ziekte van de ondernemer waardoor er op 2 juli 2015 minder vee aanwezig was dan voorheen. Hiervoor is de knelgevallenregeling. Het is zaak om dit de komende weken uit te zoeken en tijdig actie te ondernemen.

Investeringen in het bedrijf kunnen ervoor zorgen dat er na 2 juli 2015 zaken scheef zijn gaan lopen. Bijvoorbeeld de bouw van een stal voor meer dieren dan op 2 juli 2015 aanwezig. De investering kan daarna wellicht niet volledig worden benut of slechts middels de aankoop van (te) dure rechten.

Wanneer we de tekst van de knelgevallenregeling in de Regeling fosfaatreductieplan 2017 vergelijken met de wettekst van knelgevallenregeling voor het stelsel van fosfaatrechten, valt ons op dat deze in belangrijke mate gelijkluidend is. Onze ervaring bij de gevoerde bezwaar- en beroepsprocedures heeft geleerd dat bij het fosfaatreductieplan diverse knelgevallen zijn toegewezen aan melkveehouders. Wij verwachten dat deze melkveehouders binnen het stelsel van fosfaatrechten opnieuw voor de knelgevallenregeling in aanmerking komen, zodat er meer fosfaatrechten worden toegekend.

Controleer beschikking

Wij adviseren u om de beschikking goed door te nemen en alle gegevens te controleren. De invloed van deze beschikking op uw bedrijf zal de komende jaren groot zijn.

Bezwaar

In verscheidene gevallen is het noodzaak om tijdig actie te nemen tegen deze beschikking. De bezwaartermijn bedraagt 6 weken na de beschikkingsdatum.

Bedrijfsvoering

Verder is het zaak om te kijken naar uw verwachte dieraantallen in 2018 en de verwachte melkproductie. Aan de hand hiervan is het verstandig om overwegingen te maken zoals reduceren van het aantal dieren, een verschuiving in de verhouding jongvee en melkvee, fosfaatrechten kopen en/of jongvee opfok uitbesteden. Hebt u meer fosfaat geproduceerd dan beschikbare fosfaatrechten over 2018 dan zijn de gevolgen groot.

Geen beschikking

Heeft u geen beschikking ontvangen en had u deze wel verwacht, onderneem ook dan na 15 januari 2018 actie. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u vleesvee of zoogkoeien heeft. Wij hebben al gemerkt dat er ondernemers zijn met vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij die geen rechten hebben toegewezen hebben gekregen. Voor het houden van dit jongvee zijn wel fosfaatrechten nodig.