Fosfaatreductie tweede periode

31-08-2017

De beschikkingen over de tweede periode van het fosfaatreductieplan zijn bij veel melkveehouders op de deurmat gevallen. Het is van belang om te realiseren dat een ingediend bezwaar bij de eerste periode niet vanzelf ook geldt voor de tweede periode. In het geval de beschikking volgens u onjuist is vastgesteld, is bezwaar binnen zes weken na de datum van beschikking noodzakelijk.