Fosfaatreductieplan lichte toets

26-08-2017

Er zijn ondertussen meerdere uitspraken van de voorzieningenrechter over het fosfaatreductieplan. De uitspraken komen er op neer dat het fosfaatreductieplan voor diverse melkveehouders buiten werking is gesteld.

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de melkveehouders die grondgebonden zijn gegroeid en voor 2 juli 2015 onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan, door het fosfaatreductieplan een onevenredige last krijgen Dat is volgens de rechter in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daar kunnen we ons best iets bij voorstellen. In het veld zien we dat menig melkveehouder zwaar is getroffen door het fosfaatreductieplan.

Het is een bekend fenomeen dat door wet- en regelgeving er gevallen zijn die schade ondervinden. Dat zal ook wel zo blijven. In dit geval zijn er echter situaties die sterk nadelige gevolgen ondervinden, maar daarvoor niet gecompenseerd worden. Daarmee wordt volgens de rechter een grens gepasseerd. Het komt er in feite op neer dat staatssecretaris Van Dam hiervoor voorzieningen had moeten treffen nu het ministerie zelf eerder heeft nagelaten maatregelen te treffen om de overschrijding van het fosfaatplafond te voorkomen.

De recente uitspraken van de Haagse rechtbank bieden andere melkveehouders op grond van het gelijkheidsprincipe de mogelijkheid om het fosfaatreductieplan niet van toepassing te laten verklaren voor hun bedrijven. Daarvoor is het nodig dat een melkveebedrijf de staatssecretaris verzoekt om de zogeheten lichte toets uit te voeren.