Fosfaatreductieplan

10-02-2017

Er is de laatste tijd al veel over gezegd en geschreven over het fosfaatreductieplan. Belangrijke vraag die blijft is natuurlijk hoe zich het fosfaatreductieplan gaat vertalen naar de eigen stal.  We merken in het veld dat de effecten van het fosfaatreductieplan heel divers uitpakken. Ook is nog lang niet bij iedereen duidelijk wat de consequenties zijn.  Ten dele is dat logisch; immers het systeem is nog steeds niet definitief. Dat betekent niet dat de grote lijnen voor het individuele melkveebedrijf nog niet gemaakt kunnen worden.

We merken dat voor menig veehouder het reductiepercentage nog ‘enigszins’ meevalt. Wat echter nog vaak onvoldoende onderkent wordt, is de vertaling van deze reductie naar de stal. Het eerste ondereind van de veestapel uitselecteren wil nog wel, maar daarna wordt het vaak lastiger. En wat denkt u van het effect van aanwas van de veestapel? We zien bij diverse veehouders dat de natuurlijke aanwas fors parten speelt bij de reductie. Essentie is ook hier: maak uw eigen plan.