Gecombineerde Opgave 2019

22-02-2019

Vanaf 1 maart 2019 is het weer mogelijk de Gecombineerde Opgave in te vullen. In de Gecombineerde Opgave vraagt u onder andere de uitbetaling van betalingsrechten aan. Tevens legt u uw grondpositie voor 2019 vast met het oog op bijvoorbeeld de meststoffenwet.

Nationale reserve

In 2019 is het nog steeds mogelijk om in enkele situaties betalingsrechten aan te vragen uit de nationale reserve. Bijvoorbeeld op basis van het zijn van jonge landbouwer of het zijn van starter. Vanaf 2019 is het niet meer mogelijk om rechten uit de nationale reserve aan te vragen op natuurgronden die in 2015/2016/2017 onterecht niet als subsidiabel werden gezien.

Vergroening en ecologisch aandachtsgebied

In het kader van de vergroening is het ecologisch aandachtsgebied (EA) ook op enkele punten gewijzigd. Landbouwers met meer dan 15 hectare bouwland dienen minimaal 5% van hun areaal bouwland als ecologisch aandachtsgebied in te richten. Gewijzigd zijn bijvoorbeeld maximale afmetingen van landschapselementen en verduidelijking van onderscheid tussen elementen. De exacte nieuwe voorwaarden hiervan moeten nog gepubliceerd worden. De uiterste inzaaidatum van vanggewassen voor het EA is sinds vorig jaar verruimd naar 15 oktober.

Overige aanpassingen

Naast deze grotere aanpassingen zijn er nog diverse kleinere wijzigingen op het gebied van de extra betaling jonge landbouwers in combinatie met proefmaatschappen en/of voorwaarden bij opzeggen van de akte. Ook zijn er wijzigingen bij de graasdierpremie in combinatie met de percelen.

Afstemming

Het is in 2019 ook weer verstandig om tijdig plannen te maken voor uw bouwplan, met name in situaties waarin sprake is van minder dan 75% grasland en/of meer dan 15 hectare bouwland. Hier moeten keuzes worden gemaakt over de invulling van de 2 of 3 gewassen eis en de invulling van het ecologisch aandachtsgebied.