Gecombineerde Opgave 2020

23-03-2020

Vanaf 1 maart 2020 is het weer mogelijk de Gecombineerde Opgave in te vullen. In de Gecombineerde Opgave vraagt u onder andere de uitbetaling van betalingsrechten aan. Tevens legt u uw grondpositie voor 2020 vast met het oog op bijvoorbeeld de meststoffenwet.

Nationale reserve

In 2020 is het nog steeds mogelijk om in enkele situaties betalingsrechten aan te vragen uit de nationale reserve. Bijvoorbeeld op basis van het zijn van jonge landbouwer of het zijn van starter.

Vergroening en ecologisch aandachtsgebied

In het kader van de vergroening in het ecologisch aandachtsgebied (EA) is het ook van belang om te zorgen dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Landbouwers met meer dan 15 hectare bouwland dienen minimaal 5% van hun areaal bouwland als ecologisch aandachtsgebied in te richten. Daarnaast is het bij een grotere hoeveelheid bouwland zaak om te voldoen aan een 2- of 3 gewassen eis.  

Extra aandacht meststoffenwet

Gegevens ingevuld met de Gecombineerde Opgave hebben ook invloed op de meststoffenwet en mestproductie. Zo wordt er onder andere informatie over gehouden dieren en stalsystemen gevraagd. Melkveehouders moeten specifiek opletten met betrekking tot bijvoorbeeld de fosfaatrechten in combinatie met melkproductie en het soort gehouden runderen. Code 100/101/102 of wellicht 120/122. Daarnaast is het zaak de juiste PAL en Pw waardes in te vullen als hiervan gebruik wordt gemaakt voor de bemestingsnormen.

Betalingsrechten

Rechten die in 2020 voor het tweede jaar niet worden benut gaan vervallen. Het is niet langer zo dat dit automatisch wordt verschoven zoals in het verleden. Heeft u dus in 2019 rechten niet benut is het verstandig deze voor 15 mei 2020 te verhuren of te verkopen om te voorkomen dat deze vervallen.

Afstemming

Graag adviseren we u weer over de Gecombineerde Opgave en de aanverwante vragen rondom mest en grondpositie. Wij hebben een voorkeur om op afstand telefonisch met u de Gecombineerde Opgave in te vullen. Mocht zich de situatie voordoen dat een afspraak op kantoor toch wenselijk of noodzakelijk is kunnen we onze ruimte hiervoor geschikt inrichten. In dat geval verzoeken we om telefonisch af te stemmen over tijd en voorwaarden.