Gecombineerde Opgave actueel houden

24-04-2024

Inmiddels zijn we al een mooi eind op weg met het invullen van de tweede ronde Gecombineerde Opgave onder “het nieuwe GLB”. We zijn bezig met het afronden en indienen van de laatsten. Vorig jaar zagen we dat het invullen van de Gecombineerde Opgave behoorlijk tijd kostte. Het kwam voor dat we tot drie keer meer uren kwijt waren dan onder het oude regime. Deze tijd waren we vooral kwijt met het invullen van de perceelsregistratie.  Dit jaar staan de meeste percelen, op een paar gewijzigde na, al goed in het systeem. Het invullen van de Gecombineerde Opgave kan hierdoor dit jaar vlotter. Maar na 15 mei is de taak nog niet afgerond.

Want, sinds de invoering van het nieuwe GLB zijn landbouwers verplicht om de registratie van gewasteelt en de eco-activiteiten actueel te houden. Om duidelijk te maken wat dit inhoudt gebruiken we een voorbeeld:

Je redt het dit jaar niet om 2500 uur weidegang te halen, om welke reden dan ook. Je signaleert dit, dus er is actie nodig. Er moet een melding naar RVO, namelijk het aanpassen of verwijderen van de eco-regeling. In de volgende situatie is dit ook het geval. Je kiest ervoor om onderzaai te doen in de maís en deze lukt niet. Uiteraard zijn er nog veel meer situaties te bedenken waarin dit van toepassing kan zijn.

Door het aanpassen van de eco-regelingen kan het gebeuren dat er niet genoeg punten zijn om in bijvoorbeeld zilver te blijven. Je zakt dan naar brons. Dit gebeurt ook op het moment dat je niets meldt. Maar als je de eco-regelingen niet tijdig aanpast zal er in het eerste jaar een waarschuwing komen. Een tweede keer binnen drie jaar kan voor een korting van 10% zorgen. De derde keer kan oplopen tot 20%. Uiteindelijk, zonde van het geld, de tijd en geleverde inspanningen. Met tijdig melden bedoelen we melden op het moment dat je het signaleert, en niet pas in November.

Daarnaast moet voor volgend GLB jaar 2025, voor 30 november 2024 een concept teeltplan met daarbij de te telen gewassen met de eco-activiteiten ingediend worden bij RVO. Een eco-activiteit kan dan later niet meer toegevoegd worden.