Gecombineerde opgave

1-04-2017

Tussen 1 maart en 15 juni dient de gecombineerde opgave weer te worden ingevuld. RVO heeft voor 2017 besloten om de periode met 1 maand te vervroegen. Getallen over grond, gewassen, dieren, mest en stallen met in veel gevallen hieraan gekoppeld de benutting van betalingsrechten worden ingevuld.

De betalingsrechten zijn niet alleen afhankelijk van de hectares, maar ook van de ‘vergroening’. Tevens is het in sommige gevallen van belang, met name bij akkerbouwers of bedrijven met veel bouwland dat er sprake is van gewasdiversificatie. Daarnaast is het van belang om goed aandacht te schenken aan de scheiding tussen ’tijdelijk’ en ‘blijvend’ grasland. Vanaf 10 hectare bouwland hebt u al te maken met enkele van de vergroeningseisen.