Hete herfst (en ook winter?)

26-11-2019

De herfst van 2019 is aangebroken, een hete herfst zelfs. Agrarisch Nederland ligt onder een vergrootglas, met name als gevolg van de stikstofcrisis. Door de PAS uitspraak van de Raad van State van eind mei 2019 is er met name in september en oktober veel druk op de politiek komen te liggen om de stilliggende vergunningverlening weer vlot te trekken. Begin oktober is daarbij al een eerste beleidsstuk gepresenteerd die enkele dagen later, onder druk, in sommige provincies weer is ingetrokken of buiten werking gesteld. De stikstofcrisis treft naast de agrarische sector ook het verkeer, de industrie en het vliegverkeer. Ongetwijfeld zal de komende maanden grotendeels in het teken staan van ‘stikstof’.

We merken anderzijds dat de crisis agrarisch Nederland ook verbindt. Diverse sectorpartijen trekken, na wat opstartproblemen, samen op richting politiek en de maatschappij. Te denken valt aan de acties bij het RIVM, het malieveld en ook de presentatie van een sectoraal plan. Als de problemen groter worden, komt de oplossing ook weer dichterbij. Gezamenlijk de schouders eronder.

#Trots op onze boeren!