Hoe houd ik het bedrijf overneembaar?

10-01-2018

Het veehouderijbedrijf bevindt zich al 5 jaar in ruw vaarwater. Van een duidelijk melkquotum naar schijnbare vrijheid. Nieuwe kaders worden zachtjes duidelijk soms resulterend in een harde landing. Een escape naar nieuwe expansie en het manager-schap, lijkt op korte termijn alleen nog in het buitenland te verwezenlijken.

Hou het leuk op uw bedrijf

Uw opvolger zal in eerste instantie passie voor het vak moeten hebben. Niet alleen geestdrift voor het uitbouwen van het bedrijf, maar hij of zij moet iedere morgen met plezier aan de gang gaan. Daar horen dus ook goede sociale omstandigheden bij. Men zal naar u en uw werkplezier kijken of het een ”yes” of een “no” is.

Welk bedrijf is nog wel over te nemen?

Een bedrijf dat winst maakt is bijna altijd overneembaar. Die winst moet groot genoeg zijn om de huidige ondernemer te voorzien in zijn toekomstplannen. De overdrager zal eisen stellen aan zijn toekomstige inkomen, woonruimte en spaargeld. Heeft de overdrager daar al voorzieningen in getroffen door winst te reserveren in tijden van voorspoed, dan gaat dit vaak veel gemakkelijker. Daarnaast kan de overdrager kiezen voor marktwaarde of voor een veel lagere waarde waardoor de schuldenlast van de overnemer beperkt is.

Winst maken

Belangrijk is de winstgevendheid van het bedrijf. Dat is de eerste eis voor duurzaamheid. Dan heeft het bedrijf het vermogen zich aan te passen aan nieuwe eisen. Modern ondernemerschap vraagt rekening te houden met maatschappelijke belangen. Duurzaam produceren is hierbij een belangrijk onderdeel, waarbij ook de melkveehouderij zijn steentje moet bijdragen. Dit zal in eerste instantie de nodige investeringen vragen,  maar dat bedrijf dat mee kan veranderen heeft de beste vooruitzichten.

Expansie of geld verdienen?

De “boer is de kerel”, en vooral als het hem of haar lukt om zelfstandig een groot bedrijf op te zetten. Dit beeld is weinig stimulerend voor een ondernemer met minder mogelijkheden. Echter, stel je zelf doelen die wel te bereiken zijn. De ondernemers met een beperkte schuldenlast, maar die wel belasting betalen, zien we vaak een ontspannen leven leiden.

Met andere woorden als expansie te duur wordt kan gekeken worden naar andere uitdagingen in de bedrijfsvoering. Welke productiewijze  past op dit bedrijf en bij deze ondernemer.

Wat is die kans?

Nu de kaders duidelijk worden, zal de kansrijkste strategie gekozen moeten worden. Alle uitgangspunten zijn hiervoor aanwezig. Het is de kunst om ze te zien, soms met een beetje creatieve hulp.