Fosfaatreductie

3-11-2017

Dinsdag 31 oktober 2017 heeft het gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in het hoger beroep aangespannen door de Staatssecretaris na de uitspraak van de voorzieningenrechter over het buiten werking stellen van het fosfaatreductieplan voor 52 boeren in mei 2017. In dit hoger beroep heeft de staat gelijk gekregen en is het plan voor deze 52 boeren niet langer buiten werking. Dit betekent dat deze groep weer moet voldoen en alsnog de eventuele boetes is verschuldigd.

Inhoud

De rechter heeft geoordeeld dat voldoende te voorzien was dat er een mogelijke beperking zou kunnen worden ingevoerd na het einde van de quotumperiode in april 2015. Dit aan de hand van o.a. kamerbrieven en uitingen van de Staatssecretaris en het kabinet. De rechter is niet ingegaan op de individuele situaties en heeft in zijn uitspraak aangegeven dat hij geen gegevens had over  bijvoorbeeld vermogenspositie, financiering en onevenredige gevolgen voor individuele veehouders.

Gevolg

In augustus 2017 zijn door de voorzieningenrechter ook uitspraken gedaan over ongeveer 400 zaken. Ook zijn, volgens RVO, in totaal ongeveer 3.000 lichte toetsen uitgevoerd. Onze verwachting is dat voor deze bedrijven hetzelfde oordeel zal gelden in hoger beroep op basis van de huidige informatie. Mogelijk dat advocaten en adviseurs van deze bedrijven richting het hoger beroep hun verdediging in deze zaken meer op het individuele bedrijf zullen toespitsen.

Derogatie

Reacties op deze uitspraak variëren. Er is een grote groep die van mening is dat het noodzakelijk is dat de regeling fosfaatreductieplan wordt nageleefd met het oog op het verkrijgen van de derogatie voor een volgende periode. Op dit moment is daar nog geen zekerheid over. Wel verwacht de Minister dat deze uitspraak positief bijdraagt aan de onderhandelingen hiertoe.

Stand van zaken 

Uit het betoog van de rechter valt op te maken dat sommigen mogelijk onevenredig hard worden getroffen door de regeling. Voor deze agrariërs is er nog steeds, of straks opnieuw, de mogelijkheid om via een bezwaar  tegen een beschikking op het fosfaatreductieplan gelijk te halen. Ondertussen lopen er ook bij ons een aantal procedures. De tijd zal leren hoe RVO dan wel het College van Beroep voor het bedrijfsleven zal oordelen. Naar verwachting zijn deze uitspraken ook zeer relevant in het kader van de aanstaande fosfaatrechten.