Investeringsregeling POP3+ 2022

1-12-2022

Weer zo’n hippe term, POP3+, ook wel Plattelandsontwikkelingsprogramma genoemd. De 3 staat voor het derde programma. De regeling loopt inmiddels al heel wat jaren en is gebaseerd op de subsidieregeling investeren in groen-economisch herstel van eerder dit jaar. Platweg, het is een subsidieregeling voor investeringen in de verduurzaming van het landbouwbedrijf. Dus als je investeert in een verduurzaming kan deze tot 40% gesubsidieerd worden.

Interessant aan dit verhaal is dat de regeling open is van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023. Onderstaand is de lijst van investeringen voor de investeringsregeling POP3+ 2022 weergegeven.