Kuil- en mestopslagen

10-02-2017

Sommige landbouwbedrijven hebben kuil- en mestopslagen liggen in de directe omgeving van buren.  Voor bestaande situaties wordt daarbij door de gemeente meestal gekeken naar de vaste afstanden, die vermeld zijn in het Activiteitenbesluit. Voor buiten en binnen de bebouwde kom zijn die afstanden 50 meter respectievelijk  100 meter. In de praktijk liepen we tegen de vraag aan wat een bestaande situatie is. Is dat de opslag die er in de praktijk al langer is of is dat een opslag die vergund is door het bevoegd gezag? De Raad van State heeft hierover onlangs een belangrijke uitspraak gedaan. Volgens die uitspraak is het van belang dat de opslag feitelijk voor 1 januari 2013 reeds plaatsvond. Met andere woorden: het is voor een bestaande opslag niet relevant of deze daadwerkelijk vergund of gemeld was.