Lbv update

29-05-2024

De  beëindigingsregelingen Lbv en Lbv-plus zijn landelijk een bekend fenomeen geworden in de strategie van de minister van LNV om de stikstofemissie te beperken. Er is veel animo voor de Lbv en Lbv-plus.

Budgetverruiming

Het leek eerder erop dat er onvoldoende budget was voor de bedrijven die zich aangemeld hebben voor een beëindigingsregeling. Recent is bekend geworden dat het budget voor de regeling definitief verhoogd is, waardoor er voldoende budget is voor alle geldige aanvragen.

Kleine sectoren

Opvallend was dat tot nu toe niet alle sectoren een aanvraag kunnen indienen.  Denk daarbij aan bijvoorbeeld kalverbedrijven, geitenbedrijven en eendenbedrijven die niet passen binnen de Lbv-plus regeling. Met andere woorden: het gaat om de sectoren die geen productierechten hebben.

De minister van LNV heeft aangekondigd een Lbv regeling voor kleine sectoren voor te bereiden. Het ontwerp van Lbv kleine sectoren ligt ondertussen ter goedkeuring bij de Europese Commissie. De verwachting is dat deze Lbv regeling na de zomer opgesteld gaat worden.

Uitstel sloopverplichting

De bedrijven die deelnemen aan de Lbv regelingen moeten binnen 28 maanden na het tekenen van de overeenkomst met RVO de gebouwen gesloopt hebben. De huidige mestmarkt belemmert de afvoer van mest fors.  De coalitiepartijen van het verwachte nieuwe kabinet hebben daarom in het Hoofdlijnenakkoord afgesproken dat boeren uitstel krijgen van de sloopverplichting totdat de mestmarkt weer stabiel is.

Of deze aankondiging voor de potentiële stoppers invloed heeft op de Lbv uitkering is nog niet duidelijk. In de Lbv regelingen staat dat de waarde van de stal bepaald wordt op het moment dat de dieren en de mest zijn afgevoerd. In het geval de mestafvoer later gaat plaatsvinden, zou met de bestaande regelingen de sloopvergoeding lager worden. Het nieuwe kabinet ligt hier huiswerk.

Tip

De Lbv-regelingen zijn goed te combineren met de GLBvouchers. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met één van de personen op de onderstaande foto.