Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

8-03-2019

We zien dat momenteel bij bijna alle stallen, nieuwbouw en verbouw, de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) wordt toegepast. Een stal die voldoet aan de eisen voor de MDV komt in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

MDV

Een MDV-stal voldoet aan bovenwettelijke eisen. Hierdoor heeft de MDV-stal een lagere milieubelasting. De stal moet op een 7-tal onderdelen aan minimale eisen voldoen. Dit is op het gebied van: ammoniak, dierwelzijn, diergezondheid, klimaat, fijnstof, bedrijf en omgeving en brandveiligheid. In detail kan het dan gaan om bijvoorbeeld: Leef-oppervlak per dier, energiebesparing, duurzame energieopwekking, reductie van geur, ammoniak en fijnstof, bouwkundige eisen of landschappelijke inpassing. Voor bijna alle dier categorie├źn biedt de MDV mogelijkheden. We verwachten in 2020 ook voor paardenstallen de mogelijkheid om aan de MDV te kunnen gaan voldoen.

Fiscaal voordeel

Bij een stal die voldoet aan de MDV eisen kan de investering in de (ver)bouw worden opgevoerd voor de MIAVamil. Dit betekent veelal een extra fiscale aftrek. Afhankelijk van de juridische status, rechtspersoon of VOF/maatschap/eenmanszaak, en het bedrijfsresultaat kan het voordeel 10% tot 25% van de investeringskosten bedragen.

Investering

Wij constateren dat financiers bij (ver)bouw plannen vragen of de stal voldoet, of kan voldoen aan de MDV. In de jaren na de stalbouw wordt de belastingdruk lager door de extra afschrijvingen. Hiermee is er meer ruimte voor rente en aflossing. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bij een investering van 500.000 euro voor een regulier stal er ruimte is voor 50.000 euro aan meerkosten, om in totaal per saldo 100.000 euro voordeel te realiseren.

Traject

Omdat de MDV onder andere over stalsystemen en maatvoering gaat is het aan te bevelen om ten tijde van de voorbereiding van de bouwaanvraag al een eerste QuickScan te doen. Kleine aanpassingen in bijvoorbeeld oppervlakte, routing of bouwhoogten kunnen ervoor zorgen dat de MDV haalbaar is. In het vervolgtraject wordt aan de hand van onder andere de vergunningsaanvraag, offertes en het huidige erf het MDV-stalontwerpcertificaat aangevraagd waarmee vervolgens de MIAvamil meldingen tijdig gedaan kunnen worden. Na ingebruikname van de stal wordt er vervolgens fysiek beoordeeld of de stal ook daadwerkelijk voldoet en wordt het definitieve certificaat afgegeven door de keurende instantie.

Praktijk

We zien in de praktijk dat door eisen uit het bouwbesluit en het besluit emissiearme stallen veelal al een flinke basis aanwezig is voor de MDV-stal. Soms kan met kleine meerkosten de stal voldoen Maatregelen als het plaatsen van een informatiebord, laarzenwasser, bewegingssensor of afsluitbare medicijnkast vergen relatief lage kosten, maar zorgt wel voor punten om de drempel te halen. Door de Vamil (flexibele afschrijving) kunnen fluctuaties in kosten/opbrengsten en resultaten worden vlak getrokken. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van het belastingvoordeel.