Mestadministratie

27-01-2017

Ondertussen is 2017 al weer een maand oud. Januari betekent voor menigeen het afronden van de mestadministratie van het afgelopen jaar. Ook bij ons hebben we weer heel wat cijfertjes gezien. Het is van groot belang om de samenhang tussen al die getallen goed in de gaten te houden.

We zien in de praktijk dat soms te kortzichtig dan wel te gemakkelijk met de cijfers wordt omgegaan. In het geval er bijvoorbeeld mestverwerking wordt toegepast, zijn dan de uitkomsten van analyseverslagen passend bij de daadwerkelijke meststroom die door de installatie is gegaan? Wij constateren dat het in elk geval niet verantwoord is om klakkeloos de analyseverslagen een op een over te nemen in de gebruiksnormenberekening.

De beschreven recht-toe-recht-aan berekening wordt ook vaak gebruikt om te bepalen hoeveel VVO’s verkocht kunnen worden.  Het is ondertussen helaas niet de eerste keer dat een landbouwer VVO’s heeft verkocht en vervolgens door RVO beboet wordt, omdat hij volgens RVO niet aan zijn mestverwerkingsverplichtingen heeft voldaan. Daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Voorkomen is beter dan genezen, is een bekend gezegde. Dat geldt ook hier. Maak een vierkantscontrole, stel een massabalans op, enzovoort. Verbeter zo nodig de berekening.