MIA/Vamil 2023

6-01-2023

Op 28 december 2022 publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de nieuwe Milieulijst voor 2023. Hierop staan alle bedrijfsmiddelen die dit jaar in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en met de jaarwisseling vervallen bepaalde bedrijfsmiddelen die in 2022 nog wel op de lijst stonden. De formulering van veel bedrijfsmiddelen wordt jaarlijks versoepeld of aangescherpt. Ook wordt het nieuwe budget vastgesteld. We zoomen met dit artikel in op de belangrijkste wijzigingen.

Nieuwkomers op de lijst:

Er zijn 22 nieuwkomers op de lijst geplaatst. Enkele interessante voor de agrarische sector zijn:

 • Dual-fuel waterstof aangedreven landbouwtrekker
 • Elektrisch aangedreven werktuigendrager
 • Accu of biogasaggregaat voor stroomvoorziening van lokale activiteiten 
 • Productie apparatuur voor strokenteelt

Van de lijst af:

RVO geeft aan dat er geen belastingvoordelen meer zijn bij investeringen in zogenaamde megastallen. Deze passen niet meer bij de overgang naar een duurzame landbouwsector. In het geval van duurzame varkens- en pluimveestallen mag het aantal gehouden dieren niet toenemen. Er zijn geen belastingvoordelen meer als het gaat om investeren in nieuwe varkens- en pluimveestallen op een nieuwe locatie. Behalve bij de verplaatsing van een bestaand bedrijf.

Enkele zaken welke van de lijst gehaald zijn, zijn de verwarmingsketels met een geïntegreerde low-NOx-brander. Dit geldt voor zowel de variant van ≤ 20 mg NOx/Nm3 als de variant van ≤ 30 mg NOx/Nm3.

Wijzigingen:

Veel wijzingen op de milieulijst zijn die in de omschrijving of codering. Er zijn zaken net iets specifieker gemaakt. Of wat ook gebeurt is de omschrijving was te algemeen en specifiek maken lukte niet; de regeling werd dan opgesplitst.  

Voorbeelden van de specifieker gemaakte omschrijvingen zijn de elektrische auto die nu een elektrisch aangedreven auto is. Of een waterstofbus werd een waterstof aangedreven bus. In de lijst van 2022 stond een Dual-Fuel vrachtwagen, in 2023 werd dit een Dual-Fuel aangedreven vrachtwagen.

 Een ander opvallend aspect in de analyse die wij uitvoerden is het feit dat de letter in de codering van bepaalde zaken veranderd is. Dit zegt alles over het percentage Mia\Vamil.  Belangrijke hiervoor zijn:

 • Duurzame vleeskalver- of vleesveestal. De B werd een A.
 • Duurzame melkveestal met weidegang. De B werd een A.
 • Autonome mestverzamelrobot. De A werd een F
 • Duurzame varkensstal. De B werd een A.
 • Stofemissiereducerende technieken voor een pluimveestal. De B werd een A

Zoals eerder beschreven heeft de letter een betekenis voor de hoogte van de MIA\Vamil. De belangrijkste letters voor de agrarische sector zijn de A, B en F

 • A 36% MIA + 75% Vamil
 • B 27% MIA + 75% Vamil
 • F 45% MIA + 7% Vamil

 Investeren in energie

Het investeren in duurzame vormen van energie als zonnepanelen, warmtepompen en dergelijke is via de Energie Investering Aftrek (EIA)

Weten of uw initiatief nog in aanmerking komt?

RVO heeft op de website een heel duidelijke infographic geplaatst. Ieder bolletje leidt naar de regelingen die aan dat onderwerp te koppelen zijn. U vindt dit via https://infographics.rvo.nl/sectorplaten/landbouw/. Uiteraard staan wij ook klaar om met u mee te kijken of er mogelijkheden zijn.