Nieuw GLB

30-09-2022

Een jaarlijks terugkerend tafereel is het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Vanaf 1 januari 2023 gaat het nieuwe GLB in. Er gaat nogal wat veranderen, vanwege uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en milieu. Een van de meest grote en duidelijke veranderingen is het vervallen van de betalingsrechten. De betaalrechten zijn vervangen door een basispremie op basis van de subsidiabele hectares. De basispremie kan worden aangevuld met de eco-regeling. In het nieuwe GLB zitten veel keuzemogelijkheden. Een aanrader is dit najaar al voorwerk te doen, om zo tot de juiste gewaskeuzes te komen.

Aan te vragen GLB-subsidies

De onderstaande GLB-subsidies kunnen aangevraagd worden;

  • Basispremie
  • Vergoeding vanuit de eco-regeling
  • Toeslag Jonge landbouwers
  • Subsidie voor zeldzame huisdieren

GLMC?!

Het zijn 4 simpele letters, maar wat is die combinatie nou eigenlijk. Het is vrij vertaald, de bestaande randvoorwaarden in een nieuw jasje. U kunt de basis premie ontvangen door aan de nieuwe basis voorwaarden te voldoen. Dit zijn de zogenaamde Goede Landbouw- en milieu Condities. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Bufferstroken (GLMC 4), waarbij wordt aangesloten op het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
  • Gewasrotatie (GLMC 7), zoals het nu lijkt is het telen van een vanggewas na de maïsoogst ook voldoende. Er is dan namelijk sprake van een “tussenteelt”.
  • Niet productief areaal bouwland (GLMC 8). In het geval van minder dan 75% grasland binnen de bedrijfsvoering is de hoofdregel dat 4% van het bouwland als niet productief areaal ingericht moet worden.

Aanvraagprocedure

Het aanvragen van GLB voor 2023 gaat in 3 stappen;

  1. Aanmelding in de periode van 1 december 2022 t/m 31 januari 2023.
  2. Gecombineerde opgave, uiterlijk 15 mei 2023.
  3. Definitieve aanvraag GLB-subsidies 15 oktober 2023 t/m 30 november 2023

Bij het aanmelden, stap 1, is van belang tijdig te weten met welke activiteiten aanspraak gemaakt gaat worden op de GLB subsidies. Sommige aspecten uit de eco-regeling vragen nu al om keuzes in het huidige bouwplan.

Weten wat dit voor u betekend?

Onze adviseurs hebben de beschikking over een rekentool die de consequenties voor uw bedrijf inzichtelijk maakt. We letten daarbij niet alleen op de GLB subsidies maar ook op de eisen van het 7e Actieprogramma van de  Nitraatrichtlijn en het wegvallen van derogatie. In een volgend artikel duiken we in de diepte over wat het nieuwe GLB betekend. Houd onze nieuwsbrief, de website en onze facebookpagina in de gaten.