Nieuwe Arbowet

31-08-2017

De nieuwe Arbowet is op 1 juli jl. in werking getreden. In deze wet is meer aandacht gekomen voor preventie.  Medewerkers krijgen onder meer de mogelijkheid preventief de bedrijfsarts te raadplegen over gezondheidsvragen die een relatie hebben met het werk.

Het voorgaande betekent dat een bedrijf met personeel een basiscontract met een arbodienst nodig heeft. Sommige bedrijven moeten hiervoor nadere afspraken met een arbodienst maken. Bij andere bedrijven is al in de gewijzigde wetgeving voorzien via de verzuimverzekering die zij voor de medewerkers hebben.  Sommige verzuimverzekeraars hebben reeds geanticipeerd op nieuwe arbowet.