Omgevingswet en zorgplicht

24-04-2024

We zijn inmiddels bijna 5 maanden verder na de invoering van de Omgevingswet. Hij is lang uitgesteld en het is een behoorlijke omschakeling. Tijd om eens stil te staan bij het werken met deze nieuwe wetgeving.

De Omgevingswet is gebaseerd op hoe we omgaan met natuur, milieu, bouwen en wonen. Het doel was minder regels, meer samenhang en beter overzicht. Het bestemmingsplan werd een omgevingsplan, gemeenten leggen in dit plan vast hoe ze het voor zich zien. Maar niet alles is tot in de details vastgelegd. Hierdoor heb je als initiatiefnemer meer ruimte om je plan voor te leggen en vorm te geven. Doordat veel zaken op een andere plek staan, of in eens anders heten, zijn we als adviseur veel tijd kwijt met het voorbereiden en indienen van de aanvraag. Voor een initiatief heb je in het ene geval informatieplicht, in het andere heb je een meldingsplicht of een vergunningsplicht. Dit is onder andere afhankelijk van welk initiatief en wat de gevolgen zijn voor de omgeving en de natuur.

Zorgplicht onder de Omgevingswet

Wat wel, en zeker met het oog op het zaai en oogstseizoen, de moeite waard is om te vermelden is dat de zorgplicht en de onderzoeksplicht zijn veranderd. Deze zijn veel specifieker geworden en de bal ligt volledig bij de ondernemer.

Stel, je wilt gaan maaien en je hebt vooraf niet gecontroleerd of laten controleren of er jonge hazen/ree├źn/nesten in het perceel zitten. Op dat moment kan er een incident gebeuren. Als je daarmee gepakt wordt, heb je een overtreding op de Wet economische delicten. De straffen die hiervoor zijn niet mals. Een berichtje naar de jager en die bewaren, kan hierin al een groot verschil maken. Meld dat je van plan bent landwerkzaamheden uit te voeren, de jager kan kijken of er soorten aanwezig zijn die beschermd moeten worden en je kunt hierdoor vooraf  maatregelen nemen. Gebeurt er onverhoopt dan toch iets, dan heb je in ieder geval je best gedaan en dat kun je aantonen.

Op deze manier kunnen we maaiverliezen voorkomen, want die zijn jammer voor zowel het dier als de kwaliteit van het voer.

Voorkomen is beter dan genezen, toch?!