Over ons

Engberts Adviseurs

Engberts Adviseurs is een adviesbureau voornamelijk actief in de agrarische sector. We richten ons op een breed scala aan werkzaamheden rondom advies en administratie voor de agrariër. We begeleiden graag proactief en integraal. Daarbij werken we met korte lijnen en veel persoonlijke aandacht. Kernwoorden voor ons zijn duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en praktische uitvoering.

Buiten de agrarische sector richten we ons ook op onder andere duurzaamheid en energie. Dit is bijvoorbeeld de transitie van een agrarisch erf naar burgerbewoning. Ook denken we met u mee over asbest sanering en duurzame energieopwekking.

Diensten

Visie

Naast de inhoudelijke werkzaamheden staan wij ook voor een duurzame relatie met onze klanten, we benaderen graag proactief door het signaleren van kansen en mogelijkheden. We proberen uw wensen zo goed mogelijk om te zetten in gedegen en duidelijk advies. In de agrarische sector is voor ons maatschappelijke acceptatie van groot belang, mede daarom zijn wij bijvoorbeeld ook betrokken bij initiatieven als Stichting weidegang.

Engberts melkvee

Naast ons adviesbureau zijn we ook zelf agrariër. In het buitengebied van Markelo is ons melkveebedrijf gelegen. Op ons melkveebedrijf proberen we met dezelfde drijfveren op het gebied van onder andere duurzaamheid en maatschappelijke beeldvorming ons te positioneren. Dit komt onder andere tot uiting door eigen energieopwekking, innovatieve keuzes voor energiebesparing, duurzame bouw, veel aandacht voor dierwelzijn, aandacht voor het natuurlijk bodemleven, het toepassen van weidegang en promotie van de sector. Alle medewerkers van zowel Engberts Adviseurs als Engberts Melkvee hebben van huis uit een sterke binding met de praktische kant van het agrarisch buitenleven en platteland. Via deze link komt u op de website van ons melkveebedrijf.

Midoost Agrospecialisten

Engberts Adviseurs is één van de partijen die participeert in het samenwerkingsverband van een 7-tal bedrijven in het agrarisch advieswerk. Wij zijn voornamelijk gevestigd in het midden en oosten van het land. Ieder van deze bedrijven verleent persoonlijk en op maat gesneden dienstverlening. Wij achten het belangrijk om op de achtergrond interactie te hebben met collega’s en te kunnen sparren over het agrarisch advieswerk. Hiermee kunnen we snel en goed anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Daar waar gewenst kunnen we elkaar voor specifieke opdrachten inschakelen als blijkt dat elders meer expertise aanwezig is voor uw situatie. Op de website vindt u meer informatie: www.midoost.nl