Overbruggingskrediet

27-02-2017

De agrarische banken hebben als deelnemende partijen in het Fosfaatreductieplan afgesproken dat zij de stoppers ondersteunen met 1.200 euro overbruggingskrediet. Het krediet heeft elementen van een achtergestelde lening. Wanneer de fosfaatrechten in 2018 minder dan 1.200 euro opbrengen of wanneer er zelfs geen fosfaatrechten komen, dan houdt een stopper naast de 1.200 euro per GVE uit de stoppersregeling ook 1.200 euro uit de kredietregeling op zak. In feite verkrijgt een stopper daarmee 2.400 euro per GVE.

De banken hebben de voorwaarden met betrekking tot het overbruggingskrediet nog niet bekend gemaakt.  Wel is ondertussen naar voren gekomen dat buitensporige situaties niet in aanmerking komen voor het overbruggingskrediet.  Daarnaast verwachten we dat voor het overbruggingskrediet zekerheden moeten worden gegeven. Het lijkt erop dat niet elke stopper voldoende zekerheden aan de betreffende bank zal kunnen bieden. Dat zal voor sommige stoppers inhouden dat zij geen garantie krijgen dat de tweede 1.200 euro ook binnenkomt.

Bij het overbruggingskrediet komt ook de vraag naar voren waar er gebeurt wanneer een stopper door overtekening van de Stoppersregeling uitgeloot wordt. Komt hij dan nog wel voor het overbruggingskrediet van de banken in aanmerking? Er is een gerede kans dat het overbruggingskrediet gekoppeld wordt aan daadwerkelijke deelname aan de stoppersregeling.