PAS afgeschoten, en nu?

10-06-2019

Als gevolg van de vernietiging van de PAS in mei jl. is de vergunningverlening voor de Wet Natuurbescherming geheel stil komen te liggen. De kans is reëel aanwezig dat het extern salderen weer van stal wordt gehaald. Mogelijk zelfs in combinatie met afroming van ammoniak.

De landelijke en provinciale overheid zijn naar aanleiding van de vernietigende uitspraak met elkaar in overleg gegaan. Belangrijke vraag daarbij is hoe de vergunningverlening weer op gang kan worden gebracht. Daarnaast speelt de vraag hoe alsnog een vergunning kan worden verleend aan bedrijven die onder de PAS een melding moesten doen. Als gevolg van de uitspraak is gebleken dat deze bedrijven waarschijnlijk alsnog een vergunning nodig hebben. Zo zijn er nog een reeks aan vragen te stellen, die de komende tijd nader invulling nodig hebben.

Duidelijk is in elk geval wel dat het zaak is waakzaam te zijn bij het wijzigen van een vergunning. Ook bij het stoppen van landbouwactiviteiten is zorgvuldigheid op zijn plaats. Het is namelijk goed denkbaar dat de komende tijd uit de omgeving vraag komt naar de ammoniakrechten die vrijkomen bij het stoppen van de landbouwactiviteiten.

Tevens speelt de vraag hoe vergunningen die in procedure zijn moeten worden vlot getrokken. Dit kan waarschijnlijk met interne en externe saldering, mogelijk in combinatie met afroming. Op dit moment is nog veel onzeker, desondanks is het zaak om voorbereidingen te treffen en scenario’s voor te bereiden om straks, als vergunningverlening weer op gang komt, vervolgstappen te kunnen zetten.