PAS melder: gegevens naar RVO en/of vergunning aanvragen?

8-12-2020

Zoals bekend zijn er een groot aantal bedrijven met een PAS melding, waarvoor er alsnog een natuurvergunning moet komen. Zowel de minister van LNV als Politiek Den Haag heeft dat al heel wat hoofdbrekens gekost. De minister van LNV heeft aangegeven voor de PAS melders alsnog een natuurvergunning te willen regelen.

Het is in sommige gevallen is het maar de vraag of het regelen van een natuurvergunning door RVO voor de PAS melder wel de meest effectieve weg is. Tussen de groep bedrijven die eerder een PAS melding hebben gedaan, zitten er waarvoor het te overwegen valt om zelf een vergunningaanvraag te doen. Vooral degene die een interessante referentiesituatie heeft, geven we in overweging dit alternatief mee te nemen. Het kan tijd, kosten en onzekerheid beperken.