PAS-meldingen

10-07-2020

Inmiddels is het alweer ruim een jaar na de PAS-uitspraak en ruim een half jaar na het inwerking treden  van de nieuwe beleidsregels. Ook komt er nu een inhoudelijk vervolg van de voorgenomen legalisering van de PAS-meldingen.

PAS-meldingen

Landelijk zijn er circa 3.500 PAS-meldingen gedaan. Dit waren kleine uitbreidingen of wijzigingen, maar in sommige gevallen ook legalisatie van projecten die door bijvoorbeeld bedrijfsverplaatsing eerder geen natuurbeschermingsvergunning hadden. Sommige van deze bedrijven hadden ook geen referentie op de peildatum 1994.

Eerder gaf Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in haar kamerbrief van 13 november 2019 aan dat zij de PAS-meldingen wil legaliseren. Voorwaarde is dat de projecten in principe gerealiseerd moesten zijn, in ontwikkeling moesten zijn of dat er onomkeerbare, significante investeringen moesten zijn gedaan.

Het proces om de legalisatie vorm te geven kost veel tijd. Verwachting is dat dit zeker nog wel duurt tot in 2021. Het ministerie vraagt aan de PAS-melders om zich voor 1 oktober 2020 kenbaar te maken met hun contactgegevens. Op een later moment zullen vragen volgen over hun inhoudelijke situatie om daarmee voor de totale groep te bepalen hoeveel ‘ruimte’ nodig is om de PAS-melders, mits voldaan aan de eerder genoemde voorwaarden, te legaliseren.

Steeds meer wordt duidelijk, alles nog niet. Desondanks helpen wij u graag met uw plannen.