Saneringsregeling varkenshouderij

3-06-2019

Er is al lang en veel gesproken over de saneringsregeling voor de varkenshouderij. Het lijkt er dan nu eindelijk toch van te komen om de regeling open te stellen. Onlangs heeft het kabinet nog 60 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de saneringsregeling. De regeling zou 15 augustus 2019 open worden gesteld, echter is medio juli aangegeven dat dit is uitgesteld tot dit ‘najaar’. De exacte startdatum is aldus nog niet bekend.

Waar is de regeling voor bedoeld?

De subsidieregeling geldt voor varkenshouders in de concentratiegebieden Zuid en Oost. Een belangrijk aspect daarbij is dat varkenshouders die zich eerder hebben aangemeld voor de stoppersregeling (Actieplan Ammoniak en veehouderij), niet in aanmerking komen voor deze subsidieregeling.  Bij de beoordeling van de aanvraag wordt meegenomen wat de geurbelasting van het varkensbedrijf is op de omliggende geurgevoelige objecten in een straal van 1.000 meter rond de locatie.

Moment van actie

Gezien het feit dat er redelijk wat spelregels en voorwaarden gelden bij de regeling is het verstandig om tijdig te inventariseren in hoeverre de subsidieregeling voor u interessant is. Dit zodat u aansluitend een afgewogen keuze kunt maken over het al dan niet stoppen van de varkenshouderij.

Vervolg na stoppen

Wees ervan bewust dat na toekenning van de subsidie de bestemming bij de gemeente gewijzigd moet worden, zodat er in de toekomst geen intensieve veehouderijtak meer op de locatie aanwezig mag zijn. Niet voor iedere veehouder is dat wenselijk. Daarnaast kan in veel gevallen bedrijfsstaking en wellicht ruimtelijke herontwikkeling (rood-voor-rood) aan de orde zijn.