Subsidie SDE+

25-08-2017

In oktober a.s. is er opnieuw de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de opwekking van duurzame energie met bijvoorbeeld zonnepanelen, vergistingsinstallaties en windmolens.

We zagen bij de openstelling in het afgelopen voorjaar al dat er ruimte was om voor hogere bedragen subsidie aan te vragen. Op dit moment is de verwachting dat dit najaar dat weer mogelijk is.

We zien in het veld dat er helaas zonnepanelenleveranciers zijn die stad en land afstruinen om boeren via een misleidende manier aan zich te binden. Zelfs onder de naam van bekende zuivelfabrieken worden boeren er op gewezen dat zij een zeer geschikt dak hebben voor het plaatsen van zonnepanelen. Dat is op zich geen probleem, ware het niet dat de informatieverstrekking soms twijfelachtig is. Er zijn zelfs contracten op tafel gekomen waarbij de panelenleverancier de mogelijkheid heeft om al bij de eerste openstelling van de SDE+ regeling (laagste subsidiebedrag) de subsidie aan te vragen. Dat er dan subsidie aanvraag wordt gedaan voor een onrendabele installatie interesseert blijkbaar de leverancier niet.

Bij de SDE+ subsidie hebben we het gewoonlijk over aanzienlijke subsidie- en investeringsbedragen. Dan is het essentieel dat tijdig gedegen berekeningen van de kosten en opbrengsten zijn gemaakt, zodat vooraf duidelijk is onder welke condities investeringen in duurzame energie interessant zijn.