SDE+ najaarsregeling 2018

7-07-2018

De SDE+ regeling wordt in 2018 voor de tweede keer opengesteld. Het budget voor deze najaarsopenstelling bedraagt 6 miljard euro. De tweede openstelling is van 2 oktober tot en met 8 november 2018.

Openstelling

De SDE regeling kent in 2018 3 fases. Fase 1 heeft een maximum fasebedrag van 9 cent per kWh, fase 2 heeft een maximum fasebedrag van 11cent per kWh en fase 3 heeft een maximum fasebedrag van 13 cent per kWh. Individuele categorieën kunnen een lager fasebedrag hebben. Zo is er voor zonnepanelen met een piekvermogen tussen de 15 kWp en 1 MWp een maximumbedrag van 10,6 cent per kWh vastgesteld. In onderstaande figuur zijn de openstellingsdata terug te vinden.

Categorieën

De SDE+ regeling kent diverse categorieën zoals: biomassa, water, zon, geothermie en wind. Elk van deze categorieën is nog weer onderverdeeld in subcategorieën. Zo is bijvoorbeeld wind opgedeeld in: wind op land, wind op primaire waterkering en wind in meer.

Zonnepanelen

Wij zien dat het gros van de aanvragen, ook onder agrariërs, in de categorie zon plaats vind. Belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn dat de installatie wordt aangesloten op een grootverbruikersaansluiting. Dat wil zeggen een aansluiting groter dan 3*80 A. Nieuw in 2018 is een onderscheid tussen energie die in het eigen bedrijf wordt gebruikt en energie die wordt terug geleverd aan het net. In onderstaande tabel een overzicht van de subsidieopbouw voor zon-pv tijdens de regeling voor komend najaar.

Opbrengst

Naast de subsidie is er natuurlijk een vergoeding voor verkocht energie. Deze vergoeding is onder anderen afhankelijk van de totale grootte van de installatie en de energieafnemer. Tevens hoeft over de energie die vanuit de zonnepanelen rechtstreeks in het bedrijf wordt gebruik geen energiebelasting te worden betaald, die voor inkoop wel moet worden betaald. Ook deze vermeden kosten zijn van belang bij de financiële afweging.

Niet altijd zonnepanelen met de SDE+

Bij de investering in zonnepanelen is het niet alleen de keuze tussen wel of niet. Het is tevens een keuze tussen diverse opties. Sommige agrarische bedrijven kunnen bijvoorbeeld de keuze maken om hun elektra aansluiting niet te verzwaren naar groter dan 3*80 A, zodat ze gebruik kunnen maken van de Energie investeringsaftrek (EIA) op de investering in zonnepanelen. Dit is veelal interessanter bij installaties tot ongeveer 60 kWp. In dit geval mag men voorlopig ook nog de salderingsregeling gebruiken.

Bij bedrijven die een grotere installatie willen of al een grootverbruikersaansluiting hebben, is veelal de SDE+ regeling interessanter. Daarnaast zijn er nog constructies waarbij daken worden verhuurd aan investeerders die dan de exploitant van de zonnepaneleninstallatie worden. Het is dus niet slechts een keuze tussen wel zonnepanelen of geen zonnepanelen, maar ook een keuze op basis van uw eigen situatie.

Saldering

Vanaf 2020 zal de salderingsregeling worden vervangen door een terugleversubsidie. Hoe deze eruit komt te zien is nog onduidelijk. Minister Wiebes heeft aangegeven dat het uitgangspunt een terugverdientijd van circa 7 jaar moet zijn. Ook is aangegeven dat er voor de gebruikers van de salderingsregeling een overgangsperiode komt.