Stikstof in het nieuws

24-11-2022

We krijgen het allemaal mee, de stikstofcrisis. Of het nu een papieren gedrocht, of bittere noodzaak is we hebben het er mee te doen. En we wat hebben er veel mee te stellen. Waar de één “rustig” achterover kan leunen omdat de vergunningen op orde zijn, heeft de ander nog wat te doen. Ook zien we nog genoeg ondernemers die stappen willen zetten. Kortom, we zijn nog volop in beweging. 

Bouwen

Wij als sector zijn niet de enigen die volop in beweging zijn, ook MOB doet rustig aan door. En zij doen dit niet onverdienstelijk. Of we daar blij mee zijn is een andere discussie. Afgelopen 2 november had MOB weer zo’n succes. Zij vochten het Porthosproject aan, en dan met name de bouwvrijstelling. De Raad van State sprak hierover uit dat de bouwfase van een project niet vergunningvrij kan zijn. Aangevuld door de opmerking dat dit niet betekend dat de hele bouw nu stilligt.

De consequentie van deze uitspraak is dat als je nu wilt bouwen je de stikstof die vrijkomt bij de bouwactiviteit ook moet berekenen. De run op stikstof voor grote projecten als uitbreiding van steden en wegen wordt hierdoor mogelijk groter. We kennen allemaal het principe van marktwerking. Waar de vraag hoog is, gaat de prijs ook omhoog. Voor de één een kans, en voor de ander een uitdaging.

Positieve weigering

Maar dan heb je je vergunning aangevraagd, en krijg je een positieve weigering. Kortom er wordt besloten geen vergunning te verlenen voor datgeen wat je aanvraagt, en dat is positief?! Hoe zit dat nu eigenlijk en welke waarde heeft dit?

Een positieve weigering is in het leven geroepen na de uitspraak in de zaak Logtsebaan. Op 20 januari 2021 deed de Raad van State in deze zaak de uitspraak dat intern salderen vergunningvrij is. De effecten die van een project uitgaan hebben geen grotere nadelige gevolgen voor de Natura2000 gebieden dan het vertrekpunt van een project. Kortom, er is geen vergunning nodig. Als ondernemer vraag je die in al je goedheid toch aan, en de provincie weigert de vergunning. Want er is geen vergunning nodig, vandaar de term positief weigeren. Welke waarde heeft zo’n document dan precies? Na het debacle met de PAS meldingen en de berichten over uitkoop en piekbelasters willen we toch wel een beetje zekerheid.

Op 18 oktober 2022 deed de rechtbank in Gelderland uitspraak in een zaak over positieve weigeringen. De rechter zegt hierover het volgende: de rechtsgevolgen van een positieve weigering zijn gelijk aan die van een vergunning. Een vergunning levert niet meer rechten op dan de positieve weigering.  Uiteraard, dit is een uitspraak van een “lagere rechtbank”. Maar iedere uitspraak is er één en vormt een juridische basis van zogeheten jurisprudentie.  De positieve weigering is dus net zoveel waard als een vergunning. Mits onherroepelijk natuurlijk.