Stoppersregeling en ammoniakrechten

19-12-2019

Op 1 januari 2020 eindigt de termijn van het gedoogbeleid voor stoppende bedrijven, zoals genoemd in het Actieplan Ammoniak Veehouderij (in praktijk stoppersregeling genoemd). Dat betekent dat vanaf 1 januari 2020 alle bedrijven moeten voldoen aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Met name in de varkenshouderij is in de afgelopen jaren van het gedoogbeleid gebruik gemaakt.

Als gevolg van het einde van de gedoogsituatie sturen gemeenten en omgevingsdiensten een brief naar de betreffende veebedrijven. In deze brieven wordt veelal aangekondigd dat begin 2020 een milieucontrole zal plaats vinden op naleving van de voorschriften van het stoppersregeling. Verder wordt aangegeven dat er een melding voor het Activiteitenbesluit moet worden gedaan of de omgevingsvergunning aangepast moet worden, omdat de dieren niet meer gehouden worden.

Het beĆ«indigen van de varkenshouderij heeft tot gevolg dat er ammoniakrechten vrijkomen. Als gevolg van mislukken van het PAS beleid, zullen ammoniakrechten de komende tijd weer een belangrijke rol spelen. Dat heeft tot gevolg dat het van belang is om na te gaan of de vrijkomende ammoniakrechten elders binnen het bedrijf benut kunnen worden. We hebben ondertussen bij meerdere bedrijven al geconstateerd dat er betere alternatieven zijn dan het laten vervallen van deze ammoniakrechten. De vrijkomende  ammoniakrechten blijken goed in te zetten in de rest van het bedrijf.