Stoppersregeling

27-02-2017

Veel zaken die in nu in de Stoppersregeling zijn opgenomen, waren al verwacht. Zo is de verwachte afvoerpremie van 1.200 euro per koe daadwerkelijk in de regeling opgenomen. Daarnaast biedt de Stoppersregeling ook een afvoerpremie voor jongvee. Dat maakt het mogelijk dat bedrijven die kiezen voor gehele bedrijfsbeëindiging ondersteund worden met subsidie voor elke afgevoerde kalf of pink.

De genoemde 1.200 euro is beschikbaar voor de eerste openstellingsronde van de stoppersregeling. De eerste openstelling is op 20 februari a.s. Het is de bedoeling dat er daarna nog enkele rondes komen. De afvoerpremie wordt dan wel lager. Het ministerie streeft daarmee om zoveel deelnemers in de eerste ronde te krijgen.

Van Dam heeft besloten dat alleen export, slacht en sterfte van rundvee geldt als afvoer. Ook is het vereist dat alle melkkoeien afgevoerd worden.

Gezien de verscheidene berichten in de media lijkt het erop dat de belangstelling voor de Stoppersregeling groot is. Zo verwonderlijk is dat niet. In de afgelopen paar jaar zijn er relatief weinig bedrijfsbeëindigers geweest. Menig potentiële afbouwer heeft zijn bedrijf voor zover als mogelijk gecontinueerd in afwachting van de gewenste duidelijkheid over een mogelijke beëindigingspremie. Die duidelijkheid is er nu gekomen.

Er is een gerede kans dat de eerste openstellingsronde al snel overgetekend is. Een van de landelijk werkende agrarische accountantskantoren maakte onlangs bekend al zo’n 150 melkveehouders te hebben die willen deelnemen aan de stoppersregeling. Dat zou betekenen dat deze melkveehouders reeds een groot deel van het budget van 12 miljoen euro in de eerste ronde gaan benutten.