Stuiten verjaringstermijn PASmelders

24-04-2024

Op 29 mei is het al vijf jaar geleden dat de Raad van State oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden als juridisch kader voor vergunningverlening. Ben jij PASmelder, of was het voor jouw bedrijf voldoende om alleen de berekening uit AERIUS te bewaren? Dan heb je in de afgelopen vijf jaar mogelijk extra kosten moeten maken.  En mogelijk moet je in de toekomst nog wel meer kosten maken. Kortom, je hebt schade als gevolg van onrechtmatig handelen door de overheid.

Als je de schade kunt aantonen, dan kun je een schadeclaim indienen. Maar, formeel verjaart zo’n schadeclaim na vijf jaar. Dit betekent dat je tot 29 mei 2024 de tijd hebt om een schadevergoeding aan te vragen. Maar de totale omvang van je schade heb je nog niet in beeld. Wat dan?

In zo’n geval kun je de verjaring stuiten met een brief gericht aan de verantwoordelijke minister. Op deze manier heb je nog vijf jaar de tijd om schade te claimen. We hebben dat ondertussen voor verschillende PASmelders gedaan.