Subsidie energiebesparing

17-08-2023

Wist u dat bij energiebesparing nog steeds meerdere subsidies van toepassing kunnen zijn? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld in Overijssel laten we kort zien welke mogelijkheden er zijn.

Een melkveehouder wil asbestgolfplaten van zijn ligboxenstal verwijderen en vervangen door golfplaten of sandwichpanelen.

  • Overijssel subsidieert asbestsanering, wanneer de asbestsanering gecombineerd wordt met het plaatsen van zonnepanelen.
  • Wanneer sandwichpanelen een voldoende isolerende waarde hebben, komt deze in aanmerking voor Energie investeringsaftrek (EIA).
  • Ook zonnepanelen komen in aanmerking voor EIA in geval de stroomaansluiting een maximale doorlaatwaarde van 3×80 A heeft.
  • Wanneer het netto eigen verbruik van stroom jaarlijks meer dan 50.000 kWh is, kan in plaats van EIA gebruik gemaakt worden van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).
  • Daarnaast kan de melkveehouder gebruik maken van de provinciale subsidie voor energiebesparende maatregelen.
  • Verschillende gemeenten en provincies hebben zogenaamde duurzaamheidsleningen, waarbij tegen een aantrekkelijke rente energiebesparende maatregelen zoals dakisolatie en zonnepanelen gefinancierd kunnen worden.
  • De landelijke Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) geeft subsidie op een energieadvies en ondersteuning bij de uitvoering van de energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen. Bij de uitvoering kan het onder andere gaan om het beoordelen van offertes of het aanvragen van subsidies en financieringsmogelijkheden.

In feite zien we het Nederlandse klimaat- en energiebeleid duidelijk terug in de subsidieregelingen. Kortom, bij energiebesparende maatregelen zijn er vaak wel subsidieregelingen van toepassing.